fot. sxc.hu

Beata Kempa: Konwencja nie powinna być ratyfikowana

Konwencja Rady Europy nie wprowadza dodatkowych, lepszych instrumentów chroniących ofiarę przemocy, tylko wprowadza elementy ideologiczne – przekonuje poseł Beata Kempa w imieniu Klub Sprawiedliwej Polski.

W liście skierowanym do prof. Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania poseł Kempa napisała o powodach, dla których Konwencja nie powinna być ratyfikowana. Kiedyś mieliśmy do czynienia z walką klas, a teraz będziemy mieli do czynienia z walką płci – stwierdza w liście poseł Beata Kempa.

Zwraca również uwagę na inny niebezpieczny zapis dokumentu, który mówi o walce ze stereotypami np. z tradycyjną rodziną. „W tekście dokumentu czytamy, że będziemy zobowiązani wyłożyć środki na pokrycie tej walki. W tej konwencji brakuje elementów, które rzeczywiście będą pomagały walczyć z przemocą. Natomiast walczy się tam z tradycją, z rodziną” – czytamy w liście.

Poseł Beata Kempa z parlamentarnego zespołu „Stop ideologii gender” zauważa, że Małgorzata Fuszara oraz inni przedstawiciele rządu podczas wystąpienia w Sejmie przedstawiali konwencję w fałszywym świetle, używając szczytnych haseł walki z przemocą jako zasłonę dymną dla wszelkich ideologicznych treści, zawartych w Konwencji.

– Pisząc do pani Fuszary postanowiliśmy wyjaśnić na czym polega przemoc, a nie wyjaśniać na czym polega ta konwencja. Chcemy też pokazać, że PO, które forsuje ten projekt, nie zagłosowało w czasie tej kadencji za zaostrzeniem kar przeciwko tym, którzy zabijają małe dzieci, albo robią maleńkim dzieciom krzywdę. Przypomnę, że taki projekt był w Parlamencie. Wówczas Platforma nie kiwnęła palcem w obronie ofiar takich przestępstw, a tutaj pod płaszczykiem haseł walki z przemocą, próbują przemycić ideologiczne hasła –zwraca uwagę poseł Beata Kempa.

Poseł Kempa zapowiada, że jeśli list nie wywoła odpowiedniej refleksji zaapeluje do premier Ewy Kopacz.

Poseł podkreśla, że Konwencji Rady Europy nie musimy przyjmować; Polska powinna przystąpić do wzmacniania naszego prawa w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy bez ideologicznych treści.

W minioną środę do ustawy umożliwiającej ratyfikację Konwencji została zgłoszona poprawka. Teraz muszą ją zaopiniować połączone komisie spraw zagranicznych i sprawiedliwości, które zbiorą się dopiero na kolejnym posiedzeniu izby.

RIRM

 

drukuj