fot. PAP/Paweł Supernak

Sejm: Premier M. Morawiecki wygłosił expose

Polska nie może być wypadkową wewnętrznych interesów, ale sumą celów i ambicji – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas expose wygłoszonego dziś w Sejmie. O godz. 13.00 rozpoczęła się debata nad wystąpieniem szefa rządu.

Wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności, dialog społeczny – to podstawowe wartości, na których według premiera należy rozwijać nasz kraj. Celem jest budowa państwa dobrobytu opartego o zasady cywilizacji chrześcijańskiej. Jak mówił premier, państwo dobrobytu to państwo rodzin i przedsiębiorców.

Nie chcemy w Polsce ani utopijnych ideologii, ani rewolucji światopoglądowych ani szowinizmu. Potrzebujemy Polski normalności, a nie Polski skrajności – mówił szef rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę budowania warunków do rozwoju klasy średniej. Premier wskazał, że celem jego rządu będzie utrzymanie dynamiki wzrostu PKB na poziomie o 2,3 pkt proc. wyższym niż w strefie euro. Ma to pozwolić Polsce na dogonienie lepiej rozwiniętych państw tzw. starej Unii. Chciałbym, aby powstała i zaczęła działać wielka strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu Polaków do ojczyzny – zadeklarował szef rządu w expose.

Wiele miejsca premier poświęcił polityce prorodzinnej.

– Różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki mojego rządu. Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności. Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci. Przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność – podkreślił.

Pod debacie nad expose odbędzie się głosowanie nad udzieleniem rządowi wotum zaufania. Wotum zostaje udzielone bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj