fot. twitter.com

Sejm odrzucił poprawki do noweli ustawy o SN

Sejm, zgodnie z rekomendacją komisji sprawiedliwości, odrzucił niemal wszystkie senackie poprawki do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowelizację przygotowała kancelaria prezydenta.

Nowelizację ustawy o SN Sejm uchwalił pod koniec lutego. Jej głównym założeniem jest wydłużenie terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r. Senat wprowadził do noweli szereg zmian. Sejmowa komisja opowiedziała się w poniedziałek jedynie za poprawką wydłużającą dodatkowo termin dla skarg nadzwyczajnych.

Jednocześnie posłowie z komisji sprawiedliwości zarekomendowali odrzucenie poprawek wykreślających z ustawy zapisy dotyczące m.in. procedury wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego.

Według opozycji to próba ataku na niezależność Sądu Najwyższego. Jednak, jak argumentowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka, nowela uzupełnia lukę w przepisach.

– Ustawa tak naprawdę wprowadza zmiany w organizacji funkcjonowania Sądu Najwyższego. Zmiany są konieczne. Konieczna była zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli chodzi o sposób wyboru I prezesa Sądu Najwyższego, aby uzupełnić pewną lukę prawną, która funkcjonowała w ustawie, polegającą na tym, że przepisy nie wprowadzały żadnego rozwiązania na wypadek niezwołania zgromadzenia sędziów w terminie 6 tygodni przed upływem kadencji I prezesa SN – zaznaczyła Małgorzata Paprocka.

Po głosowaniu w Sejmie nowela trafi na biurko prezydenta.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj