Sejm o świadczeniach zdrowotnych

Posłowie zajmą się dziś m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Propozycja ma umożliwić lekarzom pediatrom i internistom otwieranie samodzielnych praktyk Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Obecnie taką poradnię mogą prowadzić lekarze rodzinni bądź interniści i pediatrzy, którzy od lat pracują w POZ. Takiej możliwości dotychczas nie mieli młodzi lekarze pediatrzy po ukończeniu specjalizacji, ponieważ warunkiem utworzenia praktyki POZ jest specjalizacja z medycyny rodzinnej.

Projekt wprowadza także deklarację wyboru świadczeniodawcy, tak aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru: lekarza, pielęgniarki i położnej – nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby.

Poseł Tomasz Latos, przew. sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że Ministerstwo Zdrowia późno zabiera się za zmiany. Jednak jak stwierdził poseł, część proponowanych zmian nie ma uzasadnienia i rozbija istniejący system. Natomiast zmiany, które są korzystne, zostaną poddane pod dalszą dyskusję.

– Jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta w takim kształcie, to po co robić w ogóle specjalizację z medycyny rodzinnej? Mam bardzo poważne wątpliwości. Oczywiście jeśli chce się poprawić sytuację pacjentów (oni są w tym wszystkim najważniejsi) więc co do kierunku, żeby było więcej lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jest zgoda. Co do tego, aby stworzyć jakąś możliwość współpracy z lekarzami rodzinnymi dla pediatrów też jest zgoda, chociaż przypominam, że w bardzo wielu miejscach właśnie taka współpraca ma miejsce.  Lekarze-pediatrzy są np. podwykonawcami w praktykach lekarzy rodzinnych, ale to nie wymaga zmiany ustawy – zauważa poseł Tomasz Latos.

Z kolei Naczelna Rada Lekarska, pomimo wielu obaw, pozytywnie zaopiniowała rządową nowelizację, gdyż jak mówi jej prezes, dr Maciej Hamankiewicz, zmiany w tego typu świadczeniach zdrowotnych są konieczne.

– Tworzenie takiego duetu internistyczno-pediatrycznego łamie ten zamiar, jaki przed kilkunastu laty powstał. Ale jednocześnie przy obecnym kształcie Ochrony Zdrowia, przesłanki ku temu zaistniały następujące: po pierwsze dzisiaj gro świadczeń jakimi się zajmuje Podstawowa Opieka Zdrowotna, to właśnie interna i pediatria. Po drugie, mamy olbrzymi kapitał ludzki zlokalizowany w tych dwóch dziedzinach. Po trzecie, widzimy olbrzymi napór pacjentów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. W wielu krajach dostrzeżono, że opieka specjalistów chorób wewnętrznych na wysokim poziomie zdecydowanie zmniejsza napór do poradni wąsko-specjalistycznych – wyjaśnia dr Maciej Hamankiewicz.

RIRM 

drukuj