fot. twitter/MieszkanieDlaMłodych

Sejm: Komisja nadzwyczajna zajęła się specustawą mieszkaniową

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji zajęła się dziś tzw. specustawą mieszkaniową. Rozwiązania mają ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych. Chodzi zwłaszcza o te z programu „Mieszkanie Plus”.

Projektowane przepisy mają skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do jednego roku i wprowadzić ustawowe standardy urbanistyczne.

W myśl projektu specustawy, przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków, będzie można uzyskać ułatwienia dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę.

Proponowane regulacje – jak mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – pozwolą na ,,uruchomienie” gruntów niebranych dotąd pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym.

– To są tereny pokolejowe, poprzemysłowe, rolne, powojskowe i takie, których przekształcenie, np. w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego trwałoby pewnie od 3 do 5 lat, a w niektórych miastach, takich jak Warszawa, około 10 lat. Dzięki nowym przepisom okres ten skrócony zostanie do około roku. Oczywiście wszystkie działania muszą się odbyć za zgodą samorządu i pod warunkiem spełnienia wysokich standardów urbanistycznych, których do tej pory nikt od inwestorów nie wymagał. Występują także problemy z suburbanizacją i rozlewaniem się miast kosztami społecznymi, wynikającymi z konieczności budowy infrastruktury, w związku z tym, że osiedla powstają na granicach administracyjnych miast. To jest szansa dla nas, aby w tym trybie budować duże osiedla w ramach programu „Mieszkanie Plus” – tłumaczy Artur Soboń.

Polityk wskazuje, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na budowę dużych osiedli dla kilku tysięcy rodzin, stąd potrzeba ich zmiany.

Autorem tzw. specustawy mieszkaniowej jest resort inwestycji i rozwoju. Przepisy mogą wejść w życie już na jesieni tego roku.

RIRM

drukuj