PKP przekażą grunty w celu budowy lokali dla „Mieszkania plus”

PKP S.A przekazują kolejne grunty na rozwój programu „Mieszkanie Plus”. Chodzi o 177 nieruchomości w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Dzięki PKP do Krajowego Zasobu Nieruchomości trafią kolejne grunty pod budowę mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Do 11 maja z puli 711 miast liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców służby kolejowe przeanalizowały grunty w 625 miastach. Wstępnie wytypowano 177 nieruchomości.

Dotychczas PKP wytypowała do rządowego programu 238 nieruchomości. Ich łączna powierzchnia wynosi prawie 600 ha, a szacunkowa wartość – ok. 1,3 mld złotych. Do 30 czerwca ma powstać kolejny wykaz nieruchomości.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września ubiegłego roku. Dzięki niej powstał tzw. bank ziemi, który odpowiada za zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa. W KZN gromadzone są dane na temat gruntów Skarbu Państwa, które mogą zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Dane o nieruchomościach do Krajowego Zasobu Nieruchomościami przekazały – obok PKP SA – m.in. Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wykazy gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości wpłynęły także od gmin.

TV Trwam News/RIRM

drukuj