fot. flickr.com

Sejm: Debata nad rządowym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Szlachta, przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, ocenił, że ubiegłoroczny budżet był przełomowy, dopracowany i dobrze wykonany.

Dowodem tego – jak wskazał – jest wysoki wzrost PKB, który wyniósł 4,6 proc., wobec planowanego 3,6 proc. Wynik jest też wyższy od tego w Unii Europejskiej, gdzie wzrost gospodarczy w 2017 r. wyniósł 2,4 proc.

Za kolejny sukces poseł Andrzej Szlachta uznał mniejszy dług Skarbu Państwa, który na koniec ub. roku obniżył się do 46,8 proc PKB z 50 proc. w 2016 r. Na dobrą sytuację w Polsce wpłynęła m.in. zwiększona konsumpcja – wskazał w przedstawionym raporcie.

– Do dobrej sytuacji w Polsce przyczyniła się przede wszystkim znakomita koniunktura na rynku wewnętrznym, na którym utrzymywał się konsumpcyjny bum. Poza tym, dobra była sytuacja zewnętrzna, a zwłaszcza stabilny wzrost w strefie euro. Struktura popytu stojąca za wzrostem, sprzyjała realizacji budżetu. Bardzo wysoki okazał się przede wszystkim wzrost pożycia gospodarstw domowych. Ten wzrost wynosił 4,7 proc. – najwyższy od czasów wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. – powiedział Andrzej Szlachta.

Pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za 2017 r. oceniła też Najwyższa Izba Kontroli. W przedstawionym raporcie prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że dane, jakie w sprawozdaniu zawarła Rady Ministrów są rzetelne.

Budżet państwa na 2017 r. był pierwszym autorskim budżetem rządu PiS w tej kadencji Sejmu.

RIRM

 

drukuj