ŚDM: IPN przygotował dla pielgrzymów broszurę poświęconą historii Polski

Przedstawiona w skrótowej formie historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i krótkimi wzmiankami o polskich świętych znajdzie się w broszurze przygotowanej przez IPN i MSZ dla pielgrzymów, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży.

– Chodzi o to, aby w przystępnej, skrótowej formie zaznajomić z Polską wszystkich do niej przybywających. Młodzież przybywająca na ŚDM będzie się stykała z naszą kulturą, zabytkami, symbolami, śladami wielkich postaci. Chcemy ułatwić pielgrzymom zrozumienie tego, co zobaczą – wyjaśnił jeden z autorów broszury, dr Maciej Korkuć z krakowskiego oddziału IPN.

Jak relacjonował, pod koniec ubiegłego roku IPN po uzgodnieniu z kurią podjął się przygotowania dla pielgrzymów opracowań historycznych; Instytut zabezpieczył na ten cel środki w budżecie.

– W końcu roku okazało się, że z podobną inicjatywą wystąpiło MSZ. Naturalne było połączenie sił. W myśl wspólnych uzgodnień IPN przygotował całość opracowania – opowiadał Maciej Korkuć.

Autorów tekstu jest dwóch. Część rozdziałów dotyczących m.in. okresu komunizmu przygotował prezes IPN dr Łukasz Kamiński, część – poświęconą m.in. II wojnie światowej dr Maciej Korkuć. Pozostałe działania – m.in. redakcja, tłumaczenia, przygotowanie graficzne, zakup zdjęć – podzielono między obie instytucje.

Maciej Korkuć podkreślił, że ideą broszury było przedstawienie w skrótowej formie całej historii Polski. „Szczególnie zależało nam jednak, żeby nieco więcej miejsca zostało poświęcone II wojnie. Tego okresu dotyczą bowiem rozpowszechniane na świecie kłamliwe informacje, które budują nieprzyzwoite stereotypy – oderwane od faktów i zrozumienia wojennego doświadczenia Polski” – zaakcentował Maciej Korkuć.

– Postawa naszego państwa w czasie wojny może być źródłem naszej dumy, mimo że tamtym pokoleniom nie przyniosła niestety zwycięstwa. Najwyższy czas na świecie pokazywać, czym była II wojna dla Polski i jakie było w niej rzeczywiste miejsce Rzeczpospolitej. Podobnie rzecz się ma z historią powojenną, doświadczeniem rządów komunizmu, Solidarnością i oporem przeciw temu zniewoleniu. Broszura jest okazją, by opowiedzieć o tym młodzieży z krajów, które tego nie doświadczyły – mówił Korkuć.

Zaznaczył, że jest to opowieść o całej historii Polski, ujęta w przystępnej formie.

 – Siłą rzeczy objętość broszury narzuciła konieczność syntetycznego, niekiedy skrótowego ujęcia niektórych tematów. Jednak staraliśmy się, by opowieść przedstawiona czytelnikowi, który nie zna historii Polski, była spójna i dawała pojęcie o najważniejszych faktach i procesach. Ze względu na katolicki charakter spotkania – będą także krótkie wzmianki o polskich świętych – powiedział Maciej Korkuć.

Broszura ma formę niewielkiej, dającej się schować w kieszeni, bogato ilustrowanej książki.

 – Niewielki rozmiar i atrakcyjna forma służy także temu, by dylemat – zabrać ze sobą czy też zostawić ze względu na np. ciężar bagażu – rozstrzygany był na korzyść naszej publikacji. W ten sposób może ona zawędrować w miejsca, z których pochodzą pielgrzymi i posłużyć jako podręczne kompendium wiedzy nie tylko tym, którzy odwiedzili Polskę – mówił Maciej Korkuć.

Broszura w czasie ŚDM będzie bezpłatnie rozdawana pielgrzymom. Będzie dostępna w dziewięciu oficjalnych językach Światowych Dni Młodzieży – polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i ukraińskim. Broszury będą dostępne także w miejscach, które odwiedzą pielgrzymi np. w Muzeum Auschwitz i w Muzeum – Domu Jana Pawła II w Wadowicach.

PAP/RIRM

drukuj