S. Piotrowicz: Decyzja dotycząca powołania prezesa TK leży w gestii prezydenta

„To próby  kwestionowania demokratycznego porządku prawnego”powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, komentując pytanie prawne jakie warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu.

Dotyczy ono umocowania sędzi Julii Przyłębskiej, jako prezesa TK oraz problemu czy kwestia ta może być przedmiotem oceny sądu. Warszawski sąd skierował pytanie na wniosek byłego prezesa Trybunału prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości podkreślił, że decyzja dotycząca powołania prezesa TK leży w gestii prezydenta.

To jest pozostawione do decyzji prezydenta. Głowa państwa taką decyzję podjął, powierzył obowiązki, mianował panią sędzię Julię Przyłębską prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Na tym proces nominacyjny się zakończył. Profesor Rzepliński, jak widać wymachuje konstytucją. Natomiast tej konstytucji nie przestrzega – zaznaczył poseł Stanisław Piotrowicz.

Prof. Andrzej Rzepliński funkcję prezesa TK pełnił w latach 2010-2016.

RIRM

drukuj