S. Kaleta: Skala patologii przy warszawskiej reprywatyzacji – gigantyczna

Skala patologii przy reprywatyzacji warszawskiej jest gigantyczna. Teraz państwo musi podjąć działania, aby te patologie wyjaśnić, rozliczyć i odwrócić – powiedział mecenas Sebastian Kaleta, członek komisji ds. warszawskiej reprywatyzacji.

W poniedziałek odbędzie się pierwsze robocze spotkanie członków komisji. Sebastian Kaleta podkreśla, że na początku komisja uzgodni harmonogram prac tak, aby już w najbliższym czasie można było ogłosić rozprawy. Następnie – jak podkreślił ekspert – komisja przystąpi do gromadzenia dokumentacji.

– Zgromadzenie dokumentacji ma posłużyć do stworzenia listy świadków, osób, które wiedzą o danej reprywatyzacji, nieruchomości, osób, które uzyskały czy wydawały decyzje, pojawiały się w tym procesie w danej nieruchomości. Na następnym etapie, jeśli będzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa przy takim postępowaniu reprywatyzacyjnym, będziemy wszczynać postępowanie – mówi Sebastian Kaleta.

Do pierwszego formalnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy ma dojść po powołaniu ostatniego członka. Nowoczesna w przyszłym tygodniu ma przedstawić swojego kandydata.

Komisja ma siedzibę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wszystkie rozprawy będą transmitowane na żywo w internecie.

RIRM

drukuj