Rzecznik MŚP: Min. Finansów wydało objaśnienia dot. ewidencji na kasie fiskalnej

Ministerstwo Finansów podzieliło stanowisko Rzecznika, że jeśli podatnik o wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku, to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego – wskazał Rzecznik MŚP.

Jak podano w czwartkowym komunikacie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku ze zgłaszanymi przez firmy wątpliwościami, Rzecznik wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje, gdy klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku, gdy wpłata taka nastąpiła w dniu wolnym od pracy.

„W wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów podzielił stanowisko Rzecznika i wskazał, że jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego (w dniu odczytu płatności w banku)” – poinformował Rzecznik w komunikacie.

Jak dodał, według MF dopuszczalne jest zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których ten podatnik nie wykonuje działalności.

Wyjaśniono, iż użyte w przepisie pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć jako najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego z uwzględnieniem okoliczności, miejsca i czasu dokonania czynności podlegającej obowiązkowi prowadzenia ewidencji.

Według komunikatu Rzecznika, w praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik wydrukował raport fiskalny i zakończył rejestrację na kasie w danym dniu np. o godzinie 18.00, a wpłata na rachunek bankowy została zaksięgowana np. o godzinie 21.00, to powinien on dokonać ewidencji na kasie rejestrującej w dniu następnym. Odpowiednio, w przypadku gdy następny dzień jest dniem wolnym od pracy (np. wpłaty dokonano w piątek o 22.00), a przedsiębiorca nie prowadzi działalności w soboty i w niedziele, to powinien on zaewidencjonować tę wpłatę pierwszego dnia roboczego, czyli w poniedziałek.

PAP

drukuj