Rzecznik generalny TSUE: Izba Dyscyplinarna polskiego SN nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii

Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii – wynika z wydanej dziś opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rzecznik stwierdził w niej też, że „sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”. Opinia rzecznika TSUE jest wstępem do wyroku w sprawie. Trybunał może się z nią zgodzić, co zazwyczaj się dzieje, ale też wydać zupełnie inny wyrok.

Poseł PiS Marek Ast z sejmowej komisji sprawiedliwości ocenia, że ta opinia wynika z całkowitego niezrozumienia podstaw reformy sądownictwa, którą przeprowadzono w Polsce.

– Tutaj, jeżeli chodzi o wybór członków KRS, w moim przekonaniu nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, aby to kwestionować zarówno z punktu widzenia polskiej konstytucji, jak i tym bardziej, jeżeli chodzi o prawo unijne. W Unii podobne ciała jak KRS są generalnie wybierane przez gremia polityczne – czy to są Niemcy, Francja, czy jakiekolwiek inne państwo unijne, to zawsze w okresie wyboru rad sądownictwa uczestniczą gremia polityczne – mówi Marek Ast.

Poseł dodaje, że zastrzeżenia rzecznika TSUE dotyczące Izby Dyscyplinarnej również są nieuzasadnione. Powodem rozprawy w TSUE były pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego.

Marek Ast powiedział też, że jeśli TSUE podzieli opinię rzecznika, to nie widzi możliwości wykonania przez Polskę takiego wyroku.

RIRM

drukuj