Rząd zajmie się projektem dożywotniej renty

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. propozycją resortu gospodarki dotyczącą uregulowania renty dożywotniej. Osoby starsze przenosiłyby własność swojego mieszkania na fundusze; w zamian dostawałyby rentę i mogły mieszkać w lokalu do końca życia.

W ubiegłym roku Rada Ministrów rozpatrywała przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o tzw. odwróconym kredycie hipotecznym. Rząd zobowiązał wówczas szefa resortu gospodarki do przygotowania w uzgodnieniu z ministrem finansów propozycji, rozwiązań prawnych dotyczących również renty dożywotniej.

Celem obu rozwiązań – renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego – jest zapewnienie dodatkowych dochodów przyszłym świadczeniobiorcom w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, przy stworzeniu odpowiednich mechanizmów zabezpieczających ich interesy.

Jednak – jak zauważa poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk – rząd PO-PSL za wszelką cenę „szuka sposobu, który pozwoliłby emerytom osiągać dodatkowe środki, które uzupełniałyby bardzo biedne emerytury”. Niestety – jak mówi polityk – wiąże się to z oddaniem majątku na rzecz funduszy.

To jest, niestety propozycja nawiązująca do tego, co stało się po 1998 roku, a więc zmiany systemu emerytalnego i zmniejszenia tzw. stopy zastąpienia. Jeżeli w starym systemie emerytalnym ta stopa zastąpienia średnio wynosiła ok. 60 proc., to – niestety w nowym wynosi około 30 proc. Oznacza to, że w przyszłości każdy emeryt może liczyć na emeryturę w wysokości mniej więcej 30 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia. A więc te świadczenia będą dramatycznie niskie – zwrócił uwagę ekonomista.

RIRM

drukuj