Rząd przyjął wieloletni plan finansowy

Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019. Program przedstawia główne cele polityki gospodarczej rządu oraz działania dążące do ich realizacji.

Plan przewiduje wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8%, a w przyszłym 3,9%. Tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach ma przyspieszyć – w roku 2018 wyniesie 4%. Według założeń ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 %.

Jednocześnie stopniowo spadać ma deficyt sektora finansów publicznych. Senator Grzegorz Bierecki, szef senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, wskazuje na bardzo duże szanse realizacji tych założeń.

– Rząd bardzo konserwatywnie planuje wzrost PKB. Założenia, które są przyjmowane są ostrożne, ale tak się powinno planować. To jest dobre rozwiązanie. Polacy odczują skutki wzrostu gospodarczego, który nie wynika przecież z planu przyjętego przez rząd. Wynika z innych działań, które wcześniej zostały odjęte przez rząd i które są podejmowane w innych ustawach. Tutaj szczególnie istotny dla wzrostu PKB jest program 500 +, który jest sztandarowym elementem programu PiS i którego dobrodziejstwo w portfelach polskich gospodarstw domowych jest już odczuwane – mówi Grzegorz Bierecki.

Z planu wynika także, że resort finansów rozważa zwiększanie kwoty wolnej od podatku. Miałaby ona rosnąć od przyszłego roku o tysiąc złotych rocznie. Docelowo ma wynieść 8 tys. zł.

RIRM

drukuj