fot. flickr.com

Rząd: płaca minimalna ma być wyższa

W przyszłym roku płaca minimalna najprawdopodobniej wzrośnie o 70 zł do 1920 zł brutto – taką propozycje ma przekazać rząd Radzie Dialogu Społecznego. Stanowiskiem w tej sprawie Rada Ministrów powinna się zająć na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się jutro. W tym roku płaca minimalna wynosi 1850 zł.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego nie porozumiały się wcześniej, co do wspólnej propozycji przyszłorocznej płacy minimalnej. Teraz rząd przedstawi Radzie swoją propozycję, która będzie negocjowana. Rząd ma czas na wydanie rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2017 r. do 15 lipca.

Propozycja rządu kształtuje poziom wynagrodzeń płacy minimalnej w stosunku do średniej krajowej na poziomie ponad 45 proc. – ocenia poseł Janusz Śniadek.

Przypomnę, że postulatem związku od lat, będącym również formą porozumienia jeszcze z 2007 r. z ówczesnym premierem Jarosławem Kaczyńskim, było dążenie dojścia do poziomu 50 proc. średniej krajowej. Dążenie to jest oczywiście aktualne. Również było elementem tzw. paktu antykryzysowego, gdzie rząd, wówczas już premiera Tuska, także deklarował, że będzie po kryzysie dążył do takiego poziomu. Jak już niejedno z porozumień deklarowanych przez Platformę, nie zostało ono dotrzymane, ale teraz jak widać ten kierunek jest utrzymany i liczymy na to, że w niedługim czasie uda się dojść do takiego poziomu – mówi Janusz Śniadek.

Jeśli po przedstawieniu Radzie Dialogu Społecznego propozycji rządu strony podczas negocjacji nie dojdą do wspólnego stanowiska, rząd ustali płacę minimalną na przyjętym wcześniej poziomie.

RIRM

drukuj