fot. PAP

Rząd o tzw. umowach śmieciowych

Rząd zajmie się dziś m.in. pierwszym projektem z pakietu zmian dotyczących tzw. umów śmieciowych.

Propozycja zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada przede wszystkim podwyższenie podstawy wymiaru składek do minimalnego wynagrodzenia w przypadku zleceniobiorców oraz obłożenie obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym oraz podwyższenie podstawy wymiaru do minimalnego wynagrodzenia w przypadku zleceniobiorców ma spowodować zwiększenie wpływów składek do FUS o 650 mln zł rocznie. Ministrowie zajmą się też propozycją, by wyłączyć Centralne Biuro Śledcze ze struktur Komendy Głównej Policji.

CBŚ miałoby też zmienić nazwę na Centralne Biuro Śledcze Policji. Autorzy zmian w ustawie o Policji podkreślają, że „stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w policji, pozwalających na skuteczniejszą walkę z tym groźnym zjawiskiem”.

Z kolei projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który również rząd rozpatrzy, przewiduje, że każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić w internecie jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione. Niezbędny do tego będzie numer nadwozia VIN, data pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, który zamierzamy kupić. Nie trzeba będzie składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie.

Udostępniane będą jedynie dane o pojeździe, a nie o właścicielu lub posiadaczu auta. Usługa ma być bezpłatna. Rząd zajmie się ponadto m.in. projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości. W myśl tej propozycji najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, co będzie dla nich tańsze.

PAP

drukuj