fot. PAP/Andrzej Grygiel

B. Szydło: Sąd Najwyższy zaczyna być wikłany w spór polityczny

Sąd Najwyższy zaczyna być wikłany w spór polityczny, który toczy się w Polsce i jest podsycany przez opozycję – powiedziała premier Beata Szydło. Dodała, że opozycja zamiast szukać porozumienia, sieje zamęt.

„Sąd Najwyższy, niestety, w tej chwili zaczyna być wikłany w spór polityczny, który toczy się w Polsce. (…) Ja jestem zdziwiona tym stanowiskiem Sądu Najwyższego i mam taką refleksję, że bardzo źle się dzieje, że sędziowie dają się wikłać w walkę polityczną” – powiedziała we wtorek w TVP Info premier Beata Szydło.

Podjęta we wtorek uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego głosi, że „nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu, uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku”. TK orzekł 9 marca, że kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, jest niekonstytucyjnych. Według rządu nie był to wyrok i nie będzie publikowany.

Premier zaznaczyła, że publikowane mogą być te orzeczenia, które są podejmowane zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem. „I te są, i będą zawsze publikowane” – oświadczyła Beata Szydło.

Beata Szydło dodała, że orzeczenia, które nie są podejmowane zgodnie z prawem – a takim było orzeczenie TK w sprawie nowelizacji ustawy o TK – nie mogą być publikowane.

„Wszystko jest w rękach prezesa TK, który zwołuje na podstawie obowiązującego prawa skład sędziowski do orzekania. Ponieważ nie zwołuje w obowiązującej liczbie sędziów, co wynika z ustawy aktualnie obowiązującej, w związku z powyższym to nie są orzeczenia, które zgodnie z tymi ustawami są podejmowane, tylko – mogę to nazwać stanowiskiem sędziów – i jako takiego nie mogę tego stanowiska publikować” – tłumaczyła premier.

„Szkoda, że Sąd Najwyższy (…) daje się uwikłać w ten konflikt polityczny, bo to jest podsycana przez opozycję niepotrzebna awantura (…). Rząd jest cały czas w porozumieniu z Komisją Europejską, pracujemy nad tym, żeby ten pat konstytucyjny rozwiązać, tymczasem opozycja nie chce pracować, nie chce szukać porozumienia, tylko niestety sieje zamęt” – powiedziała szefowa polskiego rządu.

We wtorek obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, na którym dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności tego sądu, jakie co roku przygotowuje I Prezes SN. Oprócz tego Zgromadzenie podjęło dodatkową krótką uchwałę, jak zaznaczono, „kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych”. Odnosi się ona do kwestii nieopublikowanego przez rząd orzeczenia TK, który uznał za niekonstytucyjne przepisy grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

„Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania” – głosi uchwała.

PAP/RIRM

drukuj