fot. Mateusz Matuszak

Rząd ponownie zmienia przepisy dot. nauczania religii

Rząd PO-PSL znów zmienia przepisy ws. nauczania religii. Sprawa dot. projektu nowelizacji rozporządzenia ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Lekcje etyki będą musiały być organizowane nawet dla jednego ucznia. Minister Joanna Kluzik – Rostkowska skierowała projekt do konsultacji społecznych. Obecnie aby utworzono grupę międzyszkolną zarówno dla lekcji etyki, czy religii, musiało się zapiać co najmniej trzech uczniów. Teraz ma wystarczyć jeden.

Propozycja rządu ma dostosować polskie przepisy do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W 2010 r. Trybunał orzekł, że Polska naruszyła zakaz dyskryminacji oraz wolność sumienia i wyznania, gdyż nie zapewniając lekcji etyki, dyskryminuje niewierzących uczniów.

Sprawa dot. ucznia, któremu w rubryce religia/etyka na świadectwie szkolnym zamiast oceny wstawiano kreskę. Rodzice chłopca stwierdzili, że skoro synowi nie zapewniono lekcji etyki, taka nota na świadectwie zdradza światopogląd ucznia, co – jak mówili – w świetle prawa jest dyskryminacją.

Poseł PiS Krystyna Pawłowicz akcentuje, że nowe pomysły rządu obciążają jedynie samorządy terytorialne. Poseł dodała, że wyrok Trybunału w Strasburgu nie uwzględnił potrzeb i możliwościami finansowych Polski.

 – To bezsensowne, bezrozumne spełnianie każdego życzenia jakichś zagranicznych trybunałów i władz. Czy uwzględnia to nasze możliwości finansowe? Wystarczy zwyczajnie policzyć pieniądze. Jeśli państwo wszystko zabiera: różnego rodzaju pomoc, ogranicza wspieranie rodzin, ludzi chorych itd., odbiera ludziom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi – i na to nie ma pieniędzy, to ja się pytam teraz: za jakie pieniądze będą organizowane lekcje? – pyta prof. Krystyna Pawłowicz.

MEN chce by znowelizowane rozporządzenie weszło w życie do końca marca. Obowiązujące przepisy dają rodzicom prawo wyboru: czy dziecko będzie chodzić na lekcje etyki, religii czy nie będzie uczęszczać na żadne z nich.

RIRM

drukuj