fot. PAP/Rafał Guz

Rząd dziś m.in. o tzw. matczynych emeryturach

Na posiedzeniu rządu ma dziś zostać omówiony m.in. projekt ustawy dotyczący tzw. matczynych emerytur; przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

„To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto” – tłumaczyła w ubiegłym tygodniu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Dodała, że uzgodniony przez Komitet Stały Rady Ministrów i potwierdzony przez komisję prawniczą termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r.

Nowa ustawa w sposób kompleksowy ma regulować sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz wdrożyć unijne przepisy do polskiego prawa. Przepisy mają określać m.in. prowadzenie ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także sprawy ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, tak jak dotychczas, będzie odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli urzędowej w tym zakresie.

Ponadto, ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

PAP/RIRM

drukuj