Rząd chce szybszego odzyskiwania utraconych dóbr kultury

Rząd chce bardziej efektywnego i szybszego odzyskiwania bezprawnie utraconych dóbr kultury.  Projekt  o restytucji narodowych dóbr kultury przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Po wczorajszej dyskusji został skierowany do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Ustawa implementuje do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa UE.

Przepisy mają też zwiększyć bezpieczeństwo prawne dóbr kultury w wypadku kradzieży lub przywłaszczenia – mówiła w Sejmie poseł Mirosława Stachowiak – Różecka.

Ustawa określa organy właściwe do spraw instytucji dóbr kultury, prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską na jej terytorium i za granicą. Ich zadania i uprawnienia wprowadzają do polskiego ustawodawstwa nowe kategorie i pojęcia: narodowe dobra kultury, dobra kultury czy zbiory publiczne. W projekcie ustawy określono zasady postępowania w sprawie zwrotu z Unii Europejskiej narodowych dóbr kultury, wyprowadzonych z naszego kraju z naruszeniem prawa. Zawiera także przepisy dotyczące postępowania w sprawie zwrotu z Polski dóbr kultury. Zgodnie z projektem, za instytucje dóbr kultury będzie odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ma on podejmować działania w kraju i za granicą, mające na celu odzyskanie utraconego dobra kultury – wyjaśnia Mirosława Stachowiak – Różecka.

Obecnie polskie prawo nie zawiera przepisów regulujących sprawy restytucji dóbr kultury. W takich przypadkach wykorzystuje się uregulowania z prawa cywilnego dotyczące ochrony własności. Ponadto Polska nadal ma poważne problemy z odzyskiwaniem dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej.

RIRM

drukuj