Ruszyła ogólnopolska debata o systemie oświaty

Pod hasłem „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra zmiana” ruszyła ogólnopolska debata o systemie oświaty. Minister Anna Zalewska po objęciu stanowiska w rządzie zapowiadała zorganizowane jej jesienią. W ramach debaty zaplanowano m.in. dyskusje z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców.

Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się innym tematem m.in. kształcenie ogólne i zawodowe czy organizacja nadzoru pedagogicznego.

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce odbywać się będą debaty wojewódzkie. W marcu zaplanowano je w województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim i podlaskim. Debaty będą miały swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie i bezpieczeństwo.

Szefowa MEN-u Anna Zalewska mówiła wczoraj na konferencji prasowej o celach ogólnopolskiej debaty.

– Chcemy wspólnie z obywatelami, osobami zainteresowanymi polską edukacją, uczniem, rodzicem, nauczycielem, organami prowadzącymi, akademikami rozpocząć tę debatę, by wspólnie w lipcu ją podsumować. We wrześniu chcielibyśmy już pokazać projekt ustawy, który zmienia system edukacji. Docelowo chcemy zmienić ustawę o systemie oświaty – poinformowała minister Anna Zalewska.

W kwietniu debaty odbędą się w woj. zachodniopomorskim, łódzkim, podkarpackim i lubuskim, w maju – w woj. dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, a w czerwcu – w woj. małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Dyskusje będą odbywały się w formule: cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów.

RIRM

drukuj