RPO zaskarża trzy ustawy dot. Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego trzy ustawy ws. Trybunału. Chodzi o uchwalone w listopadzie i grudniu zeszłego roku: ustawę o statusie sędziów Trybunału, ustawę organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie te ustawy.

RPO zarzucił przepisom ingerencję władzy wykonawczej w prace Trybunału Konstytucyjnego, ograniczenie kompetencji Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli oraz naruszenie praw pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł PiS-u Marek Ast mówi, że jest spokojny o rozstrzygnięcie Trybunału w tej sprawie.

– Sejm zastosował w projekcie rozwiązania wcześniej obowiązujące, przynajmniej jeżeli chodzi o tryb pracy Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli natomiast chodzi o status sędziów Trybunału, to w ogóle nie ma materii, która w jakikolwiek sposób mogłaby naruszać Konstytucję – wskazuje polityk.

Poseł Marek Ast wskazuje, że RPO już wcześniej zapowiedział złożenie skargi.

RIRM

drukuj