Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt całkiem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym skierował do Sejmu latem 2013 r. sam prezydent.

W Sejmie wprowadzono do projektu kilka istotnych zmian. Wyeliminowano m.in. środowiska prawnicze z ustawowej procedury wyłaniania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.

Wprowadzono natomiast zapis, który pozwala – na wniosek marszałka Sejmu – stwierdzić czasową niezdolność prezydenta do wykonywania swojego urzędu.

Ustawa przewiduje też wybór wszystkich nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm obecnej kadencji, zdominowanej przez posłów PO. Bez zmiany tego przepisu obecny skład Sejmu wybierałby 3 sędziów, a Sejm nowej kadencji 2.

Konstytucjonalista, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz mówi, że podpis prezydenta to kropka nad nieuczciwymi działaniami PO i prezydenta, które naruszają standardy demokratyczne.

– Odbierane są kompetencje Sejmu. Włączają Sejm do politycznego boju o Trybunał i sędziowie dobrze wiedzą, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją, ponieważ wielokrotnie podnosiły to różne środowiska, które przy okazji obradowania nad tą ustawą zgłaszały swoje zastrzeżenia. Źle się stało. Być może Prawo i Sprawiedliwość będzie to odkręcało – powiedziała Krystyna Pawłowicz.

Głównym celem podpisanej dziś ustawy miało być skrócenie czasu rozpatrywania spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Ma temu służyć możliwość rozpatrywania mniej skomplikowanych spraw na posiedzeniu, a nie na rozprawie.

RIRM

drukuj