fot. PAP/Darek Delmanowicz

Rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne

Ponad 360 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpi dziś do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jako pierwsza będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, a w środę z języków obcych.  

O godz. 9 uczniowie, otrzymają blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Po przerwie o godz. 11. Rozpocznie się drugi blok testu. Będzie on zawierał zadania z języka polskiego. Na jego rozwiązanie gimnazjaliści będą mieli 1,5 h (dyslektycy 135 minut).

Były wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski, zwraca uwagę że egzaminy dla gimnazjalistów w obecnej formie sprawdzają wiedzę ucznia jedynie pozornie.

– Egzaminy, te które obecnie są, nie wnoszą weryfikacji wiedzy na taki poziom, który by mobilizował uczniów do podnoszenia tej wiedzy. Głównym wysiłkiem struktur edukacyjnych państwa powinno być podnoszenie poziomu kształcenia, podnoszenie wiedzy, wymagań, dyscypliny – bo to nigdy nie idzie rozłącznie – wprowadzenie oceny ze sprawowania, która mogłaby dyskwalifikować ucznia, rygorystyczne ocenianie, w taki sposób, żeby uczeń mógł się czuć zagrożony oceną końcową, a nie pozornym badaniem jego wiedzy na egzaminach, które nie mają wpływu na jego awans dalej – mówi Mirosław Orzechowski.      

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli jednak uczeń napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na końcowym świadectwie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. W części gimnazjów dzień dzisiejszy, wtorek oraz środa będą dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

RIRM

drukuj