Apel „Solidarności” do Rady i Wójta Gminy Darłowo

Gdańsk, 9. 04. 2013 r.

 

APEL

do Rady i Wójta Gminy Darłowo

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego solidaryzuje się z uczestnikami strajku głodowego w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach k. Darłowa – jak niejednokrotnie czyniliśmy w przypadku innych zagrożonych szkół na Pomorzu.

Wspieramy działania przedstawicieli lokalnej społeczności zmierzające do wycofania zamiaru likwidacji szkoły, do której uczęszcza aż ponad 200 uczniów. W tej sytuacji bulwersujący jest projekt przekazania prowadzenia placówki stowarzyszeniu.

Przypominamy, że prowadzenie spraw oświatowych jest zadaniem gminy i to najważniejszym, z punktu widzenia społeczeństwa. Oszczędności uzyskane na skutek likwidacji placówki nie mogą być jedynym celem samorządu terytorialnego.

Bulwersujące jest niepodejmowanie dialogu z przedstawicielami rodziców, co zmusiło zdeterminowane kobiety do podjęcia tej drastycznej formy protestu.

Apelujemy do władz gminy o podjęcie natychmiastowych rozmów z protestującymi.

W imieniu Sekcji:

Hanna Minkiewicz  (Sekretarz Sekcji)

Barbara Kamińska  (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

Wojciech Książek  (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

 

Do wiadomości:

– Uczestnicy protestu oraz pracownicy Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach;

– Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Koszalinie,

– Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;

– Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Szczecinie;

– Środki Społecznego Przekazu;

RIRM

drukuj