fot. pixabay.com

Od września w szkołach średnich nowy przedmiot do wyboru

Od września uczniowie pierwszych klas szkół średnich będą mogli uczyć się języka łacińskiego i kultury antycznej. Będzie to przedmiot do wyboru. Podstawa programowa przewiduje nauczanie w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

W polskiej szkole za mało jest tradycyjnych wartości – tego wszystkiego, co kształtowało Polskę i jej kulturę przez setki lat – zwróciła uwagę małopolska kurator oświaty Barbara Nowak i dodała, że dziś system szkolnictwa nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten problem.

– Nie ma całościowego spojrzenia na młodego człowieka jako człowieka, którego trzeba formować do życia w polskim państwie, do życia w rodzinie, do życia według wartości – zaznaczyła Barbara Nowak.

Krokiem w stronę kształtowania uczniów według wartości jest nowy przedmiot, który trafi do szkół średnich. To łacina i kultura antyczna, co ogłosiło już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będzie przedmiotem do wyboru.

– To były postulaty osób związanych z kulturą, z językiem łacińskim, aby takie możliwości wprowadzić. Od najbliższego roku będzie to już możliwe

oznajmił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Język łaciński i kultura antyczna mogą dać uczniom zdolność krytycznego myślenia, a także umiejętność pogłębionej analizy. Bez kultury antycznej i łacińskiej trudno jest wychować myślące społeczeństwo – stwierdził pedagog i literaturoznawca dr Tomasz Szturo.

– To inteligencja językowa, tożsamość literacka, to są pewne normy estetyczne, pewne wzorce. Z drugiej strony, są to jeszcze bardziej pragmatyczne umiejętności – podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego, geneza filozofii, kategoria porządkowania świata – wskazywał dr Tomasz Szturo.

Wychowanie mądrego społeczeństwa – jak tłumaczył literaturoznawca – jest możliwe tylko dzięki odpowiedzialnemu kształceniu, tzn. takiemu, które połączy tradycyjne wartości i nowoczesne metody nauczania. Dziś polska szkoła musi dodatkowo odpowiedzieć na ideologie, które próbują zawładnąć umysłem młodych – podkreśliła Barbara Nowak.

– Są pięknie opakowane w hasła o miłości do każdego człowieka, o tolerancji bezwzględnej, o różnego rodzaju zagrożenia. To one dzisiaj formują naszą młodzież, a nie to, co my byśmy sobie wyobrażali, że powinno być – dodała małopolska kurator oświaty.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapewnił, że resort podejmie to wyzwanie. 

– My wyraźnie mówimy o tym, że szkoła ma nie tylko i wyłącznie uczyć, ale także wychowywać. Dlatego kierunki polityki oświatowej kładą ogromny nacisk na warstwę etyczną i wychowanie młodzieży – powiedział szef MEN.

Ale dokumenty resortu edukacji i szkolne programy muszą pójść w parze z postawą nauczycieli. Często właśnie za sprawą tych, którzy powinni wychowywać, do szkół przebijają się treści, które są wprost zaprzeczeniem tradycyjnych wartości. Łacina i kultura antyczna mają o tych wartościach przypomnieć. Będzie na to 30 godzin – jedna godzina lekcyjna w tygodniu.

TV Trwam News

drukuj