fot. PAP/Rafał Guz

Z. Ziobro złoży dziś wniosek do ministerstwa rodziny o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafi dziś wniosek o rozpoczęcie prac nad wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej. Złoży go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Konwencja ma charakter ideologiczny, wprowadza pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej, a standardy walki z przemocą wobec kobiet są już zapewnione w polskim prawie.

Ideologiczna, przepełniona lewicowo-liberalnymi sformułowaniami, przemyca pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej, promuje związki LGBT – to tylko niektóre z zarzutów kierowanych wobec zapisów zawartych w Konwencji Stambulskiej. Środowisko Solidarnej Polski oraz Ministerstwo Sprawiedliwości analizowało te zapisy, a konkluzja jest jednoznaczna.

https://twitter.com/OzdobaJacek/status/1287005930647891975

– Składamy w poniedziałek formalny wniosek do właściwego resortu, resortu rodziny, o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

https://twitter.com/ZiobroPL/status/1287019107913732097

Współpracę w tej sprawie z Ministerstwem Sprawiedliwości deklarowała na antenie TV Trwam minister rodziny Marlena Maląg.

– Mamy teraz czas, tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę, by podjąć kroki do pewnych zmian, które powinny być wprowadzone – podkreśliła minister Marlena Maląg

Ale to właśnie ministerstwo rodziny jest w procedurze wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej organem wiodącym – mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. [czytaj więcej]

– Jeżeli chodzi o Konwencję Stambulską, mamy do czynienia z dodatkowym elementem, będzie potrzebna formalna ustawa parlamentu, bo mamy do czynienia z kwestią dotyczącą praw obywatelskich, ale początek i cała inicjatywa leży właśnie po stronie ministerstwa rodziny – zaznaczył Marcin Romanowski.

 

Konwencja Stambulska rzekomo ma pomóc chronić ofiary, ale to młodzież może stać się ofiarą jej zapisów.

– Nie da się oddzielić nawet od tych przepisów, tak bardzo jest ona zrośnięta z pojęciem gender, przez zobowiązania w wielu obszarach. Możemy powiedzieć, że wręcz narzucania tej ideologii, szczególnie widać to w regulacjach, które mówią o programach edukacyjnych – zwrócił uwagę wiceminister.

Do wypowiedzenia konwencji powinno dojść jak najszybciej – mówił politolog dr Krzysztof Kawęcki. przypomniał, że konwencja ma dziś daleko idące skutki, a przestrzeganie jej zapisów jest skrupulatnie weryfikowane.

– Jest jeszcze przecież powołana przez Unię Europejską przy Radzie Unii Europejskiej taka komisja, która monitoruje realizację konwencji w poszczególnych krajach. To nie jest monitorowanie bierne, później są zalecenia dla krajów, także tutaj mamy do czynienia z daleko idącą ingerencją – wskazał dr Krzysztof Kawęcki.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, ratyfikowała ją trzy lata później.

TV Trwam News

drukuj