fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Rozpoczyna się drugi rok funkcjonowania programu Rodzina 500 plus

Od wtorku można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500 plus. To już drugi rok funkcjonowania sztandarowego programu społecznego obecnego rządu.

O tym, że w całej Polsce ruszył już kolejny nabór wniosków do programu wsparcia rodzin Rodzina 500 plus, przypomniał na specjalnej konferencji prasowej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia udostępnia podmiot realizujący program w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania – urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet.

O tym, jak program Rodzina 500 plus funkcjonuje na Mazowszu mówi Wioletta Kucharska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W okresie od 1 kwietnia do dnia dzisiejszego ponad 4 mld zł trafiło do naszych rodzin. Na bieżąco wszystkie ośrodki pomocy społecznej i realizatorzy ze szczebla gmin są przeszkoleni. Była przeprowadzona konferencja w zakresie obowiązujących nowych zmian i zasad. W ramach realizacji tego programu możemy zauważyć, że ponad 98 proc. środków trafiło do naszych rodzin w formie pieniężnej, a jedynie 0,2 proc. jest realizowane w formie rzeczowej. W tym okresie możemy też zauważyć, w porównaniu do poprzedniego roku, jak i bieżącego roku od stycznia do 30 czerwca, że nastąpił przyrost ponad 9 tys. świadczeń w ramach realizacji powyższego zadania – wskazuje Wioletta Kucharska.

Z danych wynika, że na Mazowszu z powodzeniem udaje się osiągać zakładane na początku realizacji programu cele. Jednocześnie znaczna część środków trafia do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy warunków życia.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj