o. Marek Raczkiewicz CSsR, o. Witold Hetnar CSsR

„Rodzina i nadzieja” – trzeci dzień IX Światowego Spotkania Rodzin

Trzeci dzień Kongresu Duszpasterskiego, trwającego w czasie Światowego Spotkania Rodzin, przebiega pod hasłem „Rodzina i nadzieja”. Temat ten stoi w centrum wielu odbywających się paneli i dyskusji.

Jedna z pierwszych dyskusji panelowych została poświęcona molestowaniu seksualnemu przez osoby duchowne w Kościele. Na sali obecne były również ofiary. Początkowo dyskusję miał moderować ks. kard. Sean O’Mally z Bostonu, ale z racji obowiązków nie mógł przyjechać do Dublina. Pozdrowił jedynie uczestników oraz zachęcił do zrobienia wszystkiego, aby nie dopuścić nigdy więcej do cierpienia niewinnych dzieci.

Jako pierwsza zabrała głos Marie Collins, ofiara molestowania i do niedawna członek Papieskiej Komisji do Ochrony Nieletnich. Wzruszonym głosem przypomniała tragedię swoją oraz innych niewinnych ofiar postępowania duchownych.

„Każde dziecko jest bezcenne bez względu na to, gdzie żyje. W ich obronie trzeba podnieść głos i zrobić wszystko, aby je ratować” – mówiła.

Mary Collins odniosła się krytycznie do prac Papieskiej Rady ds. Ochrony Nieletnich. Po trzech latach od jej utworzenia nie widać owoców. Zero tolerancji wobec duchownych, którzy dopuścili się molestowania nieletnich jest jak najbardziej wskazane, ale wciąż napotyka na przeszkody. Z jednej strony jest nią ochrona duchownych przez przełożonych, z drugiej tzw. „tajemnica papieska” (secreto pontificio), która tym wypadku absolutnie nie powinna być stosowana. Wystąpienie Mary Collins, która przybyła na spotkanie z mężem, kilkakrotnie przerwały oklaski.

Jako druga głos zabrała Barbara Torp, była dyrektor Biura Wsparcia Duszpasterskiego i Ochrony Nieletnich w Archidiecezji Boston. Przedstawiła przypadki molestowania nieletnich w różnych krajach oraz pracę, jaka jest prowadzone w Bostonie. Molestowania dopuszczają się różne grupy społeczne. Dochodzi do nich jak pokazują amerykańskie statystyki.

„Nie liczy się język, kultura ani pochodzenie dziecka. Dzieci trzeba ratować” – podkreśliła.

Z kolei prof. Gabriel Dy-Liacco z Filipin i członek Papieskiej Rady ds. Ochrony Nieletnich przyznał, że molestowania dopuścili się kapłani, zakonnicy, nawet biskupi i rodziny. Nadużyli swojej pozycji, siły i zaufania, aby dopuścić się tych karygodnych czynów.

„Potrzebujemy zdecydowanego działania wszystkich. Jest to kwestia pilna. Wiemy co mamy robić i to robimy” – powiedział prof. DY-Liacco. Zwrócił też uwagę, że kwestia uniknięcia przypadków molestowania jest rzeczą pilną, w którą powinni włączyć się świeccy, zwłaszcza rodzice.

Wspólna modlitwa w intencji ofiar molestowania zakończyła dyskusję panelową

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj