Rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski

Większe wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodych, włączenie rolników do powszechnego systemu emerytalnego – to tylko niektóre z rekomendacji Komisji Europejskiej dla Polski.

Komisja zaprezentowała rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej w ramach tzw. semestru europejskiego. Polska ma zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić efektywność sektora opieki zdrowotnej.

Ponadto KE wśród rekomendacji wymieniła ustanowienie niezależnej rady budżetowej oraz zaleca skuteczną realizację projektów kolejowych i przyspieszenie budowy połączenia gazowego z Litwą.

Ekonomista Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że wiele wątpliwości budzi kwestia włączenia rolników do systemu emerytalnego. Pozostałe rekomendacje – jak mówi – są wynikiem zaniedbań jakich dopuścił się rząd PO-PSL.

W sprawie rekomendacji dotyczącej ubezpieczeń rolników jestem szczerze zaniepokojony, bo nie jest to, moim zdaniem, rekomendacja Komisji Europejskiej tylko Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego i chodziło o inne rekomendacje, szczególnie: przyśpieszenia modernizacji linii kolejowych. W oczywisty sposób KE wytyka rządowi poważne zaniedbania. Wszystko wskazuje na to, że część środków europejskich z obecnej perspektywy (2007-2013) przeznaczonych na modernizację kolei, będzie musiała być zwrócona. Komisja Europejska to wie i stąd mówi o przyśpieszeniu inwestycji. Podobnie jest z połączeniami sieci energetycznych i gazowych z innymi krajami – zwraca uwagę poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

W ramach rekomendacji gospodarczych, KE zaleciła także wzmocnienie strategii budżetowej, aby „zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 r.”

RIRM

 

drukuj