KE przeciwna pobieraniu opłat przez Polskę za przejazd ciężarówek

Komisja Europejska ostrzegła Polskę w związku z pobieraniem przez nasz kraj opłat za specjalne zezwolenia od przewoźników towarowych. Bruksela wskazuje, że kierowcy ciężarówek płacą za korzystanie z 97 proc. sieci drogowej, tymczasem regułą powinien być swobodny przejazd.

Komisja wezwała do przestrzegania zobowiązań wynikających z dyrektywy z 1996 roku, która ustanawia między innymi zasady dotyczące maksymalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów ciężarowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Jak podkreśliła KE w komunikacie, zgodnie z tymi przepisami pojazdy ciężarowe do 40 ton wagi całkowitej i maksymalnie 11,5 tony nacisku na oś napędową powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po sieci dróg w państwach członkowskich. Przewidziano jedynie nieliczne wyjątki od tej reguły dotyczące poruszania się np. w parkach narodowych lub małych wioskach.

Tymczasem, jak zwróciła uwagę KE, Polska zobowiązuje kierowców tych pojazdów do płacenia za specjalne zezwolenie na około 97 proc. swojej sieci. Tadeusz Wilk, dyrektor departamentu transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyjaśnia, że chodzi o dodatkowe opłaty, które pobierane są od pojazdów przekraczających normę nośności (nacisk na oś).

„Opłaty drogowe są wszędzie, we wszystkich albo prawie we wszystkich krajach europejskich. Czym zupełnie innym jest przejazd pojazdu nienormatywnego. Jeśli droga ma dopuszczalny nacisk 11,5 tony, to wszystko jest OK, ale jeśli on jest mniejszy, np. 10 ton, a pojazd ma większy nacisk, to konieczne jest specjalne zezwolenie” – powiedział Tadeusz Wilk.

Za dokument uprawniający do przejazdu nienormatywnego pojazdu trzeba zapłacić. To nie podoba się Komisji Europejskiej. Polska bowiem, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się, że będzie przestrzegać dyrektywy ws. maksymalnych obciążeń w ruchu międzynarodowym, która przewiduje swobodny przejazd dla pojazdów z naciskiem do 11,5 tony na oś. Nasz kraj dostał kilka lat na dostosowanie (m.in. wzmocnienie dróg, by bez problemów mogły się na nich poruszać pojazdy o nacisku do 11,5 tony).

„Po intensywnych kontaktach z władzami polskimi Komisja skierowała dziś wniosek w formie uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Transportowcy cieszą się z ruchu KE, bo ich zdaniem problem dopuszczenia do normalnego ruchu ciężarówek z naciskiem do 11,5 tony na większości dróg powinien już dawno być rozwiązany.

PAP/RIRM

drukuj