fot. PAP/Tomasz Gzell

Reforma pieczy zastępczej. Propozycje Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił propozycje dot. projektu reformy pieczy zastępczej. Chodzi m.in. o zatrudnienie na etaty rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz o bon medyczny w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego wychowanka.

Nad projektem zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenił rozwiązania proponowane przez resort, zgłosił jednak swoje uwagi. Mikołaj Pawlak zaproponował m.in. bon medyczny w wysokości 500 zł. Środki mogłoby zostać przeznaczone na opłacenie w placówkach prywatnych usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Pomogłyby również w zakupie leków.

– Jak widzieliśmy koszty i to, ile Państwo jako rodzice dodatkowo ponoszą kosztów, to faktycznie może to zniechęcać do tego, żeby w przyszłości zostać rodziną zastępczą. Nie dość, że daje się od siebie dom i miłość, to jeszcze trzeba wyłożyć na to dodatkowe pieniądze – mówił Mikołaj Pawlak.

W propozycji resortu rodziny znalazł się zapis, w myśl którego wynagrodzenie dla zawodowego rodzica zastępczego i dla prowadzącego rodzinny dom dziecka nie może być niższe od kwoty minimalnej pensji. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że konieczne jest wprowadzenie zatrudnienia na umowę o pracę.

– Pensje możemy uzupełnić o stabilność zatrudnienia. To na pewno – obok wrażliwości i miłości dla dzieci – spowoduje, że chętnych do bycia rodzicami zastępczymi będzie więcej. Byłaby to umowa o pracę, a nie tylko ubezpieczenia społeczne, lecz również staż pracy, który będzie wliczany do emerytury – podsumował RPD.

Mikołaj Pawlak postulował także o rozszerzenie praktyk studenckich o możliwość ich odbywania w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

 

TV Trwam News

drukuj