Raport WUP: Niemal wszyscy absolwenci WSKSiM z pracą

Niemal wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu znajdują pracę. Uczelnia ma jeden z najniższych odsetków bezrobotnych osób, które ją ukończyły – tak wynika z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W dokumencie czytamy, że ze wszystkich absolwentów, którzy w 2014 r. ukończyli WSKSiM zaledwie jedna osoba zarejestrowała się w Urzędzie Pracy.

Dane wskazują, że pracę znalazło 98,8 procent osób, które ukończyły studia w Toruńskiej uczelni. To bardzo doby wynik – nie tylko w regionie, ale i w całym kraju.

Te dane potwierdzają, że przyjęty przez WSKSiM  profil praktyczny nauczania, bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – mówi dziekan uczelni dr Dorota Żuchowska

– Jak pokazują te badania, bez problemu odnajdują się oni na runku pracy. I można powiedzieć, że w czasie kształcenia łączymy zarówno przekazywanie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych – czy to w czasie licznych zajęć warsztatowych prowadzonych przez praktyków, których staramy się przyciągnąć do nauczania w naszej uczelni, ale też podczas bardzo atrakcyjnych praktyk krajowych i zagranicznych, które mogą odbywać w trakcie całego toku studiów – mówi dziekan WSKSiM.

Warto zaznaczyć że w tym roku WSKSiM została wyróżniona przez Polską Komisją Akredytacyjną za kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Spośród wszystkich uczelni wyższych ocenianych przez PKA, WSKSiM otrzymała taką ocenę jako pierwsza jednostka niepubliczna.


RIRM/TV Trwam News

drukuj