Publikacje dot. historii Polski dla uczestników ŚDM w Krakowie

Dwa miliony publikacji promujących historię Polski trafi do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016r. Książka będzie wydana w 9 językach i ma promować historię Polski w różnych okresach jej dziejów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które jest inicjatorem i finansuje projekt, podkreśla, że tak wielkie wydarzenie religijne jak Światowe Dni Młodzieży jest wielką okazją do promocji naszego kraju.

Poza tym resort spraw zagranicznych zwraca uwagę, że dzięki inicjatywie będzie możliwe odkłamywanie historii oraz przedstawienie wielkiej martyrologii Polaków.

Autor publikacji, historyk prof. Andrzej Nowak zauważa, iż młodzi ludzie przybędą do Krakowa na wezwanie papieża Franciszka, ale także, by uczcić św. Jana Pawła II.

– Pamięć o świętym Janie Pawle II zasługuje na pewno na pokazanie w szerszym kontekście tradycji chrześcijańskich w Polsce, skąd wyrosła ta wyjątkowa w skali całego Kościoła katolickiego postać. Właśnie to chciałem pokazać w tej – oczywiście maleńkiej – książeczce, ponieważ nie chodzi o pisanie jakichś opasłych tomów, tylko o najkrótsze przedstawienie naszej historii od momentu chrztu, od którego ta historia się zaczyna, poprzez najważniejsze wydarzenia, które kształtują specyfikę polskich dziejów w Europie. Kształtują związek tych dziejów z Europą i jednocześnie specyfikę tradycji zakorzenionej w chrześcijaństwie wolności – podkreślił prof. Andrzej Nowak.

Publikacja dotycząca polskiej historii i jej zakorzenienia w tradycji chrześcijańskiej będzie dołączona do pakietu broszur ŚDM. Otrzyma je każdy uczestnik krakowskiego spotkania.

RIRM

drukuj