fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Prymas Polski: W czasie Wielkiego Tygodnia przeżywamy podstawowe tajemnice wiary

Podczas Wielkiego Tygodnia przeżywamy podstawowe tajemnice naszej wiary, do których mamy dostęp dzięki sakramentowi chrztu świętego – podkreślił prymas Polski ks. abp Wojciech Polak w rozmowie z PAP.

Wielki Tydzień, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową, a szczególnie potem trzy dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, dzień Wigilii Paschalnej i dzień Zmartwychwstania Pańskiego to największe święta chrześcijańskie – podkreślił prymas.

Ks. abp Wojciech Polak zaznaczył jednocześnie, że każdy z tych dni ma swoją dynamikę. Wielki Czwartek przypomina nam o ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa i o ostatniej wieczerzy. Tego dnia kapłani dokonują obrzędu obmycia nóg 12 osobom.

Gest umycia nóg to wezwanie każdego z nas do służby na wzór Chrystusa” – wskazał prymas.

W Wielki Piątek wierni towarzyszą Jezusowi ukrzyżowanemu, przeżywają Jego mękę i śmierć, ale ze świadomością, że „w krzyżu nie objawia się przegranie Pana Boga, ale w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym jest Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią” – podkreślił ks. abp Wojciech Polak.

Wielka Sobota, to – jak zaznaczył prymas – „dzień ciszy, adoracji, kontemplacji Jezusa Chrystusa w grobie, przede wszystkim adoracji Najświętszego Sakramentu, który jest wystawiany w naszych kościołach”.

Łączymy się z Chrystusem i z ciszą Wielkiej Soboty, która zapowiada zmartwychwstanie, odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne oraz odradzamy się z wody i Ducha Świętego na życie wieczne” – wyjaśnił prymas Polski.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – jak podkreślił ks. abp Polak – „ogłaszamy światu, że Chrystus zmartwychwstał”.

Zmartwychwstałem – jak mówi Jezus – i żyję z tobą i zawsze będę. Papież Franciszek mówi nam w najnowszej adhortacji >>Christus vivit<<, że >>Jezus zmartwychwstały jest źródłem nadziei i młodości świata i Kościoła<<” – powiedział prymas.

PAP/RIRM

drukuj