fot. PAP/Grzegorz Jakubowski

ŚDM: ks. abp Polak o najważniejszych tezach w wystąpieniu Franciszka

Słowa papieża Franciszka dotyczące bycia blisko ludzi cierpiących, uchodźców – jak zaznaczył prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak – to najważniejsze przesłanie płynące z wystąpień papieża w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Papież Franciszek nie tyle pragnął rozbroić strach przed uchodźcami, co chciał pewnie głębiej pokazać, co znaczy chrześcijańskie miłosierdzie wobec człowieka, który cierpi, który jest uchodźcą” – powiedział prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, podkreślając, że przesłanie to w czasie Światowych Dni Młodzieży pojawiało się we wszystkich przemówieniach papieża.

Ojciec święty mówił nam przede wszystkim o tym, żeby stawać przy człowieku cierpiącym i widzieć w nim oblicze cierpiącego Chrystusa. Franciszek mówił, że Chrystus utożsamia się z człowiekiem cierpiącym i że z nim cierpi. Dlatego ojciec święty wzywał nas do tego, byśmy byli blisko tych ludzi, którzy cierpią na różnych odcinkach życia” – mówił ks. Wojciech abp Polak.

Ks. abp Wojciech Polak podkreślił, że ze słów Franciszka przebijało „wezwanie do zaangażowania, do robienia kroków naprzód, do odważnego konfrontowania się z rzeczywistością”.

Papież ma tyle duchowego wigoru, duchowej siły, że często wybija z utartych szlaków, pokazując, że nie mamy się bać tej rzeczywistości, która jest przed nami, ale się z nią konfrontować” – mówił prymas.

Do konfrontowania się z rzeczywistością – jak powiedział ks. abp Wojciech Polak – papież Franciszek wezwał również polskich biskupów, z którymi rozmawiał na zamkniętym spotkaniu w katedrze wawelskiej.

Prymas podkreślał też wagę słów papieża skierowanych do młodzieży, by nie ulegała ona iluzjom, nie poddawała się i żyła pełnią życia.

Jak przypominał ks. abp. Polak, Franciszek zachęcał ludzi młodych, by „nie byli bierni, lecz aktywni, żeby wiedzieli, że od nich zależy przyszłość i do nich ta przyszłość należy”. „Zachęcał też młodzież do tego, aby w swoim życiu byli ludźmi zaangażowanymi, aby nie byli – jak przedstawił to ojciec święty w obrazie – ludźmi siedzącymi na kanapie, ale ludźmi, którzy mają założone buty, które upoważniają do poważnej i odważnej wędrówki” – przypominał, dodając, że Franciszek pokazywał, że ta wędrówka „nie jest wędrówką w nieznane, ale jest wędrówką ku Bogu, ku drugiemu człowiekowi”.

Jak mówił, papież bardzo mocno podkreślał, że sprawia mu ogromny ból, gdy widzi młodych ludzi, którzy „tracą piękne lata swego życia i swoje siły na angażowanie się za sprzedawcami fałszywych iluzji”.

Franciszek – jak przypominał ks. abp Polak – wzywał jednocześnie, by „młodzi pomagali sobie nawzajem, by nie pozwolili się okraść z tego, co w nich jest najlepsze – z energii, radości, marzeń – dostając w zamian fałszywe złudzenia”.

Prymas wskazał, że bardzo istotnym przesłaniem papieża Franciszka było przemówienie wygłoszone podczas sobotniego czuwania modlitewnego w Brzegach. Jak zauważył ks. abp Polak było ono oparte na kanwie świadectw składanych przez młodych ludzi.

Papież wzywał młodych ludzi do tego, by +nie przyjmowali wygodnej postawy w życiu, ale żeby była to postawa zaangażowania, postawa odważnego konfrontowania się ze swoimi słabościami” – podkreślił ks. abp Wojciech Polak.

Prymas Polski podkreślił że, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były wyjątkowym momentem spotkania młodzieży z całego świata, także młodzieży z Polski, z Franciszkiem i „wspólnym przybliżaniem bożego miłosierdzia”; Franciszek ukazywał i wskazywał na Jezusa miłosiernego, następnie ukazywał jakie są konsekwencje przyjęcia tej prawdy – mówił prymas.

PAP/RIRM

drukuj