fot. PAP/Radek Pietruszka

Od dziś komornik nie zajmie pieniędzy z „500 plus”

Świadczenie z programu „500 plus” nie może wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik – wynika z przepisów, które wchodzą dziś w życie. Nowelizację zainicjował prezydent Andrzej Duda. Przepisy wyraźnie regulują w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów.

Chodzi m.in. o świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy była konieczna – podkreśla poseł Barbara Bartuś, z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Okazało się, że świadczenia, które były kierowane do dzieci, te 500 zł na każde dziecko począwszy od drugiego, a w niektórych rodzinach, gdzie dochód jest niższy, od pierwszego dziecka, często zdarzało się, że te rodziny, a szczególnie rodziny wielodzietne, były zadłużone i te świadczenia w niektórych przypadkach były zajmowane przez komornika. Czyli nie trafiały one zgodnie ze swoim przeznaczeniem do dzieci, mimo że w ustawie było zapisane, że te świadczenia nie podlegają egzekucji. Było to zapisane, że nie podlegają egzekucji, jako świadczenia, jednak w momencie, gdy trafiały na rachunek bankowy, to komornicy zajmowali to, jako środki z rachunku bankowego. Dlatego konieczna była nowelizacja – wskazuje Barbara Bartuś.

Nowela przewiduje, że dla osób otrzymujących różnego rodzaju świadczenia, mogą być tworzone specjalne subkonta, do których komornicy nie będą mieli dostępu.

Ministerstwo rodziny przypomina, że otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji.

Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

RIRM

drukuj