Dziś mija ważny termin ws. 500 plus; można stracić 1500 zł

Rodzice, którzy jeszcze dziś złożą wniosek w programie Rodzina 500 plus otrzymają świadczenie z wyrównaniem od lipca. Z danych resortu rodziny wynika, że środki w wysokości 500 zł są już wypłacane co miesiąc na 6 mln dzieci. Uprawnionych jest ok. 6 mln 800 tys. osób.

Wnioski w ramach programu można składać drogą elektroniczną oraz tradycyjnie w formie papierowej. Jeśli rodzice dokonają tego dziś, to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Przypomina o tym wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Jeżeli już ktoś złoży w październiku, to będzie miał od tego miesiąca, od którego złoży. Jednak data 30 września jest ważna, żeby ktoś później nie miał pretensji, że coś stracił. Jeżeli zgłosi się do tych miejsc, w których wypłacane jest świadczenie, to ten wniosek jest rozpatrzony i wypłaca będzie z wyrównaniem dd 3 miesięcy – mówi Stanisław Szwed.

Rząd rozszerzył od pierwszego lipca program Rodzina 500 plus. Świadczenie jest wypłacane na wszystkie dzieci do momentu osiągniecia przez nie pełnoletności. Nie obowiązuje też kryterium dochodowe.

Wcześniej 500 zł przysługiwało na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. W określonych przypadkach było wypłacane także na pierwsze.

 

RIRM

drukuj