fot. PAP/EPA

Papież Franciszek wezwał wiernych do naśladowania jedności między Ojcem, Synem a Duchem Świętym

Obchodzimy Święto Trójcy Przenajświętszej. Do naśladowania jedności między Ojcem, Synem a Duchem Świętym wzywał w niedzielę wiernych Ojciec Święty Franciszek. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Papież podkreślał, że „w głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej nie możemy pomijać tej jedności”.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej przypomina nam jedną z naszych głównych prawdy wiary; prawdę, że Bóg jest w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przypomina nam ona także fakt, że Bóg jest Miłością.

Tajemnica Trójcy Świętej została nam objawiona przez samego Jezusa. Po swoim po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom i posłał ich, aby ewangelizowali wszystkie narody, udzielając im Chrztu św. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – mówił Papież Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański.

– Misją Kościoła, a w nim nas wszystkich, uczniów Chrystusa, jest troska o to, aby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli zostać „zanurzeni” w miłości Bożej i w ten sposób otrzymać zbawienie, życie wieczne – zaznaczył Ojciec Święty.

W głoszeniu Ewangelii w każdej formie misji chrześcijańskiej – jak podkreślał Papież – nie możemy pomijać jedności, do której wzywa nas Jezus. Piękno Ewangelii domaga się, by przeżywać ją i świadczyć o niej w zgodzie między nami, którzy jesteśmy tak różni. Piękno Trójjedynego Boga w swojej prostocie i pokorze odzwierciedla nam Maryja, ponieważ przyjęła ona w pełni Jezusa do swojego życia.

Papież modlił się w niedzielę z wiernymi, aby Maryja podtrzymywała naszą wiarę i czyniła nas czcicielami Boga i sługami naszych braci.

TV Trwam News

drukuj