fot. flickr.com/Nasz Dziennik

Propozycje wyjścia z kryzysu strefy euro

KE przedstawiła propozycje w sprawie pogłębienia integracji strefy euro.  Wśród nich jest m.in. wspólny system gwarantowania depozytów bankowych oraz wzorem Stanów Zjednoczonych jednolity reprezentant w radzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Ponadto Komisja proponuje, aby przewodniczący eurogrupy był przedstawicielem strefy euro na międzynarodowych forach gospodarczych i finansowych. Dzięki temu euroland miałby większą siłę głosu.

Europoseł Karol Karski, ekspert do spraw prawa międzynarodowego zauważa, że eurogrupa idzie w stronę zacieśniania współpracy w sytuacji, gdy strefa euro jest strefą spadku gospodarczego.

Próbuje się odnajdywać różne metody integracji, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem strefy euro. Poszukiwanie jakby nowych mechanizmów takich jak np. jednolita reprezentacja w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jest rozwiązaniem dosyć szczególnym. Powoływanie się na przykład Stanów Zjednoczonych jest nietrafiony. USA to kraj jednolity, a Unia Europejska jest związkiem państw, które zachowały swoją suwerenność również w sprawach walutowych. To jest jakby droga do centralizacji, do państwa federalnego. Polsce to nie grozi, ponieważ pozostajemy poza strefą euro i jasnym jest, że nie powinniśmy do niej wchodzić – podkreśla europoseł.

Kolejnym elementem pogłębiania unii monetarnej miałoby być także dokończenie budowy unii bankowej. Działania w tej sprawie mają być wykonywane do 2025 r.

Jedną z najważniejszych propozycji jest utworzenie odpowiednika ministerstwa finansów strefy euro.

RIRM

drukuj