Promocja szkół zawodowych. Cykl debat o systemie oświaty

Agresja słowna, głównie kojarzona z cyberprzestrzenią to najczęściej wskazywany problem związany z bezpieczeństwem w szkołach – powiedziała w Poznaniu minister edukacji Anna Zalewska. Minister wzięła udział w kolejnej debacie o edukacji. Debaty odbywają się od marca do maja w całej Polsce. Dyskusja jest wstępem do zapowiadanej reformy systemu oświaty, która ma ruszyć od 2017 roku.

Minister edukacji realizuje zapowiadaną od miesięcy debatę o edukacji. Po Wrocławiu i Lublinie Anna Zalewska przyjechała do Poznania. W stolicy Wielkopolski mówiła o bezpieczeństwie.

– Najczęściej wskazywanym problemem jest agresja. Niekoniecznie agresja, fizyczna, ale słowna, związana z cyberprzestrzenią – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

 „Uczeń-rodzic-nauczyciel. Dobra zmiana” to cykl 16 debat dotyczących systemu oświaty. Spotkania mają na celu dyskusję. Po niej zapowiadane są zmiany, tak, aby system edukacji działaj lepiej.

– Przed zmianą dyskutujemy i bardzo intensywnie słuchamy. Wszystko jest skrzętnie notowane, zachęcamy wręcz dyrektorów, samorządowców do tego, żeby byli bardzo aktywni – Anna Zalewska minister edukacji narodowej.

Minister edukacji w trakcie pobytu w Poznaniu oficjalnie przedstawiła nowego wielkopolskiego kuratora oświaty. Stanowisko to obejmie 29 marca Elżbieta Leszczyńska.

Debaty oświatowe realizowane przez Annę Zalewską mają cztery tematy przewodnie: bezpieczeństwo, finansowanie, szkolnictwo specjalne i kształcenie zawodowe. W tym ostatnim zagadnieniu chodzi o to, aby stawiać na szkolnictwo zawodowe. Wskazówki minister edukacji wzięły sobie do serca władze powiatu gnieźnieńskiego. Tam ruszyła  właśnie kampania promocyjna szkół zawodowych.

Starostwo w Gnieźnie nagrało film reklamowa, poprzez który chce uzmysłowić gimnazjalistom, że w zawodówkach warto się uczyć.

– Został zmontowany film promocyjny naszego szkolnictwa zawodowego. Jest on bardzo atrakcyjny, są tam wypowiedzi aktualnie uczącej się młodzieży – powiedziała Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego.

– Szkolnictwo zawodowe to jest filar gospodarki. Dzisiaj w gospodarce boleśnie już to odczuwamy – brakuje osób z wykształceniem zawodowym, z wykształceniem technicznym – stwierdził Sylwester Sip, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.

Debaty oświatowe potrwają do końca czerwca. Finałem akcji ma być ogólnopolska debata w Toruniu. W trakcie niej minister edukacji podsumuje  debaty regionalne i ustalenia zespołów.

 

TV Trwam News

drukuj