fot. PAP/Marcin Obara

Nowelizacja podstawy programowej w przedszkolach podpisana

Nowelizacja podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej została podpisana przez minister edukacji Annę Zalewską. Rozporządzenie zawiera zapisy dotyczące kształtowania umiejętności czytania, pisania i liczenia w przedszkolach.

Zmiana podstawy programowej to konsekwencja uchwalenia w grudniu ubiegłego roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dopiero dla siedmiolatków. Już podczas prac nad projektem tej noweli minister edukacji informowała, że do „zerówek”, w których w myśl noweli od września tego roku będą uczyć się sześciolatki, wrócić ma nauka czytania, pisania i liczenia.

Podstawa programowa do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, która prawnie ma formę rozporządzenia, określa co przedszkolak, a później uczeń, musi umieć i wiedzieć na zakończenie każdego etapu kształcenia począwszy od przedszkola, a kończąc na szkole ponadgimnazjalnej włącznie. Wykazy umiejętności jakie uczeń nabywa na kolejnych etapach opisane są w załącznikach do rozporządzenia.

Znowelizowane rozporządzenie wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły przede wszystkim naukę czytania i – w zależności od indywidualnych umiejętności – przygotowywały się do nauki pisania (chodzi o podejmowanie prób pisania). Przyjęto bowiem, że nauka pisania jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej. Jednocześnie stosowne zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia wprowadzono w obszarze „Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną”.

Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmienione zostały zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej.

Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje również zmiany polegające na dostosowaniu wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

Nowelizacja rozporządzenia w zakresie zmian w wychowaniu przedszkolnym ma wejść w życie z dniem 1 września tego roku, czyli z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Zapisy dotyczące zmian w edukacji wczesnoszkolnej rok później, czyli z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

PAP/RIRM

drukuj