Projekt PiS-u dot. elektrowni wiatrowych trafił do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zmianę przepisów dot. elektrowni wiatrowych. Poselski projekt, który trafił do Sejmu ustala m.in. nowe zasady lokalizacji i warunków zabudowy mieszkaniowej wokół wiatraków oraz reguluje kwestie uzyskiwania zezwoleń na ich eksploatacje.

Poseł Bogdan Rzońca, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, powiedział, że zmiana przepisów to odpowiedź na postulaty mieszkańców terenów, na których wiatraki stawiano w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych.

– Nieraz stawiano elektrownie wiatrowe bardzo blisko zabudowań, z wielką krzywdą dla zdrowia i majątku ludzi. Stąd też nasza inicjatywa. Po pierwsze, chcemy zmienić definicję elektrowni wiatrowej – będzie to obiekt budowlany, w całości podporządkowany nadzorowi budowlanemu. Druga kwestia, bardzo istotna i chyba najważniejsza, to kwestia minimalnej odległości, w jakiej mogą być (w myśl nowego projektu czy przyszłej ustawy) ustawiane nowe elektrownie wiatrowe. Taka minimalna odległość to dziesięciokrotność wysokości stojaka wraz z wiatrakiem. To są te rzeczy, które zawsze były przedmiotem ogromnej dyskusji – powiedział poseł Bogdan Rzońca.

Dodatkowo nowe regulacje przewidują, że wiatraki, które już stoją, a nie spełniają określonych warunków, nie będą mogły być rozbudowywane. Ustawa zezwala na ich remont. Poselski projekt ustawy nie dotyczy instalacji znajdujących się na morzu.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od daty promulgacji.

RIRM

drukuj