fot. PAP/Tytus Żmijewski

Prof. J. Kawecki: R. Trzaskowski rzuca hasła, działając w celu narażenia Dyrektora Radia Maryja na utratę zaufania

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, rzuca hasła, działając w celu  narażenia Dyrektora Radia Maryja na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego dla duszpasterza i osoby prowadzącej ewangelizację – wskazał prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu, podczas poniedziałkowych „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Zespół Wspierania Radia Maryja wystosował list otwarty do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Protestuje w nim przeciwko upowszechnianiu kłamstw i manipulacji na temat dyrektora toruńskiej rozgłośni, o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR [czytaj więcej].

Przewodniczący Zespołu, prof. Janusz Kawecki, ocenił, że ludzie z niektórych środowisk nie potrafią wypowiadać się bez wulgaryzmów, bez manipulacji i bez kłamstwa, a w okresie przedwyborczym takie wypowiedzi pojawiają się znacznie częściej.

– Są tacy, którzy powtarzają manipulacje wyprodukowane przez te środowiska przed kilkoma laty w celu (…) narażenia o. dr Tadeusza Rydzyka na utratę zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności ewangelizacyjnej. Podobne określenia pojawiły się podczas wystąpienia prezydenta Warszawy w Radomiu [12 września]. Rafał Trzaskowski użył zdania, które „Rzeczpospolita” wprowadziła jako tytuł artykułu: „Państwo nie powinno wspierać takich ludzi jak Tadeusz Rydzyk”. Takie stwierdzenie jest dyskryminacją człowieka. Wcześniej poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej powiedział: „Koniec z transferami dla biznesów Rydzyka”. Przywołujemy te dwie wypowiedzi, pokazując, jak one są dyskryminujące, pełne nienawiści, nieprawdziwe, bowiem o. dr Tadeusz Rydzyk nie prowadzi żadnych biznesów – nie ma wobec tego żadnych transferów. Natomiast jest inicjatorem dzieł centrum ewangelizacji, za które powinniśmy być mu wdzięczni, a nie używać haseł typu „Państwo nie powinno wspierać takich ludzi”, utrudniając mu pracę i obarczając zarzutami – powiedział rozmówca Radia Maryja.  

Zespół Wspierania Radia Maryja przywołał w liście jeden z przykładów dyskryminacji środowiska toruńskiej rozgłośni. Chodzi o Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (wcześniej WSKSiM). Uczelnia wystąpiła o grant w konkursie na uzupełnienie wyposażenia laboratorium informatyki stosowanej i znalazła się na liście proponowanych beneficjentów. Przed ostateczną decyzją ministra szkolnictwa wyższego odbyły się wybory (rok 2007) i zmiana rządzących.

– Przyszła minister z PO, która zmieniła nawet regulamin tego konkursu, tylko dlatego, żeby ówczesna Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie partycypowała w konkursie o granty na dofinansowanie działalności. Interwencje, które wnoszono w różnych instytucjach, nie dawały skutku. W końcu udano się do Unii Europejskiej, ponieważ stamtąd pochodziły fundusze. Przedstawicieli przyjęła w Brukseli ówczesna komisarz Danuta Hübner i bez żadnego skrępowania uzasadniła dyskryminację tego środowiska. Wskazała, że „tu nie chodzi o uczelnię, tu chodzi o Ojca Dyrektora Radia Maryja”. W ten sposób poprzednicy – rządzący do 2015 r. – pojmowali równość: „równość, ale tylko dla naszych” – przypomniał prof. Janusz Kawecki.

Gość „Aktualności dnia” zwrócił uwagę, iż Rafał Trzaskowski, włączając się w akcję poprzedników, nie odrobił lekcji.

– Mógł skorzystać z książki „Imperium Rydzyka”, którą w grudniu 2019 r. otrzymaliśmy jako prawdę o dziełach o. Tadeusza Rydzyka. Tam jest wszystko wytłumaczone. Nie odrobił lekcji, a rzuca hasła, działając w celu  narażenia Dyrektora Radia Maryja na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego dla duszpasterza i osoby prowadzącej ewangelizację – akcentował przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.

ksiazka-prawda-o-imperium-prof-j-kawecki

***

Zespół Wspierania Radia Maryja

w służbie

Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

=========================================================

LIST OTWARTY

do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta miasta Warszawy.

Kampania wyborcza do parlamentu wchodzi w fazę, w której częściej niż zwykle stosowanym narzędziem jest tzw. fake news (kłamstwo, łgarstwo, bujda). Wiemy, że w październikowych wyborach Pan nie kandyduje. Łatwo jednak zauważyć, że coraz aktywniej włącza się Pan w akcję wspierania Koalicji Obywatelskiej i wraz z liderem tego komitetu wyborczego kształtuje Pan swoje wystąpienia, wprowadzając do nich owe fake newsy. Tak też było 12 września br. w Radomiu. Zauważyliśmy to Pana wystąpienie, dotarła bowiem do nas notatka z „Rzeczpospolitej” opatrzona tytułem: „Państwo nie powinno wspierać takich ludzi, jak Tadeusz Rydzyk”. Na podstawie zapisu obecnego w internecie przesłuchaliśmy Pana przemówienie. Potwierdziło się przypuszczenie, że tytuł przywołanej notatki jest wzięty z pańskiej wypowiedzi w Radomiu. Nagromadzenie w niej fake newsów jest tam znaczące. My jednak odnosimy się tylko do owego kuriozalnego stwierdzenia, które uwypuklone zostało tytułem notatki przywołanej wyżej i które stosunkowo często pojawia się w wystąpieniach innych osób z pańskiego środowiska politycznego. Przykładowo, ostatnio na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie (9 września br.) poseł Adam Szłapka wykrzyczał: „Koniec z transferami dla biznesów Rydzyka!”.

Najpierw musimy z naciskiem podkreślić, że o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, redemptorysta, nie był i nie jest beneficjentem jakichkolwiek „transferów” od państwa. Misją redemptorystów jest, jak łatwo dowiedzieć się z treści reguły obowiązującej zakonników, „oddanie się Bogu oraz głoszenie Ewangelii”. Tę misję o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR przed laty postanowił realizować i czyni to z powodzeniem w Polsce i dla Polaków. Powstawały kolejno takie instytucje, jak: Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (obecnie Akademia) oraz fundacje wspierające te inicjatywy i świątynia (wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II), a ostatnio przygotowujące się do otwarcia Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, które łącznie można określić jako Centrum Ewangelizacji. Żadna z tych instytucji nie była i nie jest prywatną własnością o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR. Wszystkie działają dlatego, iż było i jest duże zapotrzebowanie Polaków na uczestniczenie w formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez te instytucje. Świadczy o tym rzesza aktywnych uczestników określana jako Rodzina Radia Maryja. Trzeba też podkreślić, że każda z wymienionych instytucji spełnia wszystkie wymagania ustawowe, jest zarejestrowana i działa na podstawie zatwierdzonego statutu. Ma więc konstytucyjne i ustawowe prawo do rozwijania swej działalności oraz pozyskiwania funduszy na tę działalność i nie może być również w tym zakresie dyskryminowana.

Panie Prezydencie Warszawy,

zbyt dobrze jeszcze pamiętamy czas, kiedy to te właśnie instytucje były dyskryminowane przez organy państwa. Dyskryminacją tą były objęte tylko dlatego, że powstały z inicjatywy o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR. Przypomnijmy tylko jeden z przykładów takiego działania. Dotyczy dyskryminacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, której założycielem jest o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Uczelnia wystąpiła o grant w konkursie na uzupełnienie wyposażenia laboratorium informatyki stosowanej i znalazła się na liście proponowanych beneficjentów. Przed ostateczną decyzją ministra szkolnictwa wyższego odbyły się wybory (rok 2007) i zmiana rządzących. Nowa minister doprowadziła nawet do zmiany regulaminu konkursu, aby tylko wyłączyć toruńską uczelnię z prawa do starania się o dotację. A kiedy w kolejnych interwencjach przedstawiciele studentów i pracowników tej uczelni dotarli w Brukseli do ówczesnej komisarz Danuty Hübner, to usłyszeli wypowiedziane bez skrępowania uzasadnienie tej dyskryminacji: „Tu nie chodzi o uczelnię, tu chodzi o ojca dyrektora Radia Maryja”. Ze względu na ograniczoną objętość listu nie będziemy tu przywoływać innych przykładów owej dyskryminacji.

Panie Prezydencie Warszawy,

każda z instytucji występujących w Polsce może starać się o tzw. granty, czyli finansowe wsparcie konkretnych inicjatyw, zgłaszając propozycje zadań, które objęte są tematem ogłaszanych konkursów. Ale dopiero od 2016 r. wymienione powyżej instytucje tworzące Centrum Ewangelizacji nie są dyskryminowane w tego rodzaju staraniach i mogą na równych prawach z innymi instytucjami starać się o przyznanie grantów.

Warto też wiedzieć, że o wynikach konkursów decydują niezależne komisje ekspertów. Jeśli więc beneficjentem jest któraś z instytucji powstałych w wyniku inicjatywy o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, oznacza to, iż wniosek przedstawiony przez starających się o wsparcie finansowe znalazł się w gronie najlepiej przygotowanych i zasługuje na to wsparcie. Podkreślamy raz jeszcze: nigdy nie były to fundusze otrzymywane przez o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR.

Trzeba też pamiętać, że każde otrzymanie grantu wymaga zrealizowania konkretnych zadań ujętych we wniosku i jest szczegółowo rozliczane przez decydenta. O tym wszystkim wraz ze szczegółowym opisem wielu z konkursów grantowych może Pan przeczytać w książeczce wydanej w 2019 r. i zatytułowanej „Prawda o imperium ojca Rydzyka”. Jeśli dotychczas nie zapoznał się Pan z jej treścią, to można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować [tutaj].

Politycy, którzy jako jeden ze sposobów pozyskiwania głosów niektórych wyborców stosują metodę stałego szkalowania o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR przez imputowanie mu stworzenia „finansowego imperium”, często powołują się na kuriozalny argument, że „inicjatywy Rydzyka są finansowane z pieniędzy podatnika”. Przypominamy więc, że podatnikami w Polsce są także miliony ludzi wierzących, którym drogie jest kultywowanie przez instytucje edukacyjne polskich tradycji kulturowych i patriotycznych. Wspomniane wyżej inicjatywy tworzące Centrum Ewangelizacji są wypełnieniem takich pragnień wielu polskich podatników i powinny – na równi z innymi instytucjami – mieć prawo do korzystania również z tego rodzaju wsparcia. Okazuje się, że to właśnie w Pana środowisku, które chce niszczyć te inicjatywy, przedstawiane są publicznie deklaracje „opiłowywania katolików z ich przywilejów”, w których przysługujące obywatelom prawo określane jest jako nienależny przywilej.

Panie Prezydencie Warszawy,

Pan, podejmując przedstawiony tu temat w swej wypowiedzi publicznej, powtórzył fake news wyprodukowany przed kilku laty w celu „narażenia o. dr. T. Rydzyka na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności” (cyt. za uzasadnieniem wyroku SO w Warszawie z 2018 r. w sprawie przeciwko Wirtualna Polska Media S.A.). Jest o tym również w przywołanej wyżej książeczce (s. 85). Widać więc wyraźnie, że powtarzając fake news nie wykazał się Pan dobrym rozpoznaniem tematu. Po prostu nie odrobił Pan lekcji. Tym listem i zachętą do lektury dajemy Panu i innym włączającym się w ten proceder naruszania godności kapłana szansę „na odrobienie lekcji”.

                                         W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

                                                                                                Przewodniczący 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa, dnia 16 września 2023r.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz  

Prof. dr hab. Krystyna Czuba                             

Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska 

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h. c.                      

 Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński                

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk          

Prof. dr hab. Wacław Leszczyński h. c.     

Prof. dr hab. Wojciech Polak                      

Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz 

 

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem prof. Janusza Kaweckiego można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj