fot. pl.wikipedia.org

Prof. J. Hrynkiewicz: Zmiana struktury demograficznej jest problemem ważnym i poważnym

Zmiana struktury demograficznej w niektórych regionach Polski jest problemem ważnym i poważnym – zaznaczyła poseł prof. Józefa Hrynkiewicz. W raporcie, który w Sejmie przestawiła Rządowa Rada Ludnościowa wskazane są przyczyny, rozwiązania i kształtowanie się kryzysu demograficznego.

Jeden z demografów przytaczanych przez „Nasz Dziennik” mówi o poważnym zjawisku wyludniania przestrzennego. Według eksperta nawet 80-90 proc. powierzchni naszego kraju wyludnia się dużo szybciej niż Polska jako całość. To wynika z dużej migracji mieszkańców peryferii do dużych aglomeracji miejskich. Są to wyjazdy zarobkowe lub w celu podjęcia nauki w mieście.

Sytuacja demograficzna w Polsce nie odbiega od tej w krajach do nas podobnych, nie można mówić o jakimś skokowym jej pogorszeniu – oceniła Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Jednak – jak dodała – wszystkie projektowane dzisiaj rozwiązania, m.in. urbanistyczne i ekonomiczne, powinny demografię uwzględniać.

– Rzeczywiście w ciągu ostatnich trzech lat podjęte zostały różne działania, których celem jest m.in. zahamowanie niekorzystnych trendów, a tym niekorzystnym trendem jest depopulacja na niektórych obszarach. Ona zawsze występowała na obszarach biedniejszych, gorzej urządzonych, gdzie są gorsze warunki życia – tak ekonomiczne, jak i społeczne i kulturalne. Jest program rządu, który ma na celu wyrównywanie życia – podkreśliła prof. Józefa Hrynkiewicz.

Polityk wśród rządowych programów, które hamują depopulację niektórych regionów kraju i sprzyjają poprawie demografii, wymieniła między innymi 500 plus, Dobry Start. A także pomoc dla przedsiębiorców, młodzieży oraz seniorów jak na przykład trzynasta emerytura.

RIRM

drukuj