fot. PAP

Prof. Gliński przedstawił zespół 24 ekspertów

Kandydat PiS na premiera prof. Piotr Gliński przedstawił w niedzielę zespół 24 ekspertów, którzy – jak mówił – są gotowi „wziąć odpowiedzialność za Polskę”. Priorytetami rządu technicznego ma być: walka z bezrobociem, odbudowa polskiej wspólnoty i sprawne państwo. 

Tylko taki rząd posiada zdolność odsunięcia od wpływów –  jawnych i ukrytych grup interesów, uniemożliwiających dobre rządzenie – akcentował prof. Gliński

– Rząd techniczny jest dobrym, a może i jedynym dobrym rozwiązaniem na obecną sytuację Polski – w naszym rozumieniu, na sytuację wielowymiarowego kryzysu. Polska jest w kryzysie, ona dryfuje. Obecny rząd w takiej sytuacji nie jest w stanie rządzić. Obecny styl rządzenia to styl uprawiania polityki propagandowej. To zarządzanie przez bałagan, przez tematy zastępcze, przez nienawiść i rozmaite prowokacje, przez jakieś pseudozmiany w składzie rządu – jak ostatnio – powiedział prof. Piotr Gliński.

Profesor z niepokojem odniósł się do rosnącego bezrobocia i kolejnej fali wyjazdów młodych Polaków za granicę. Według wyliczeń ekspertów, w najbliższym czasie nasz kraj może opuścić nawet milion młodych ludzi.

Kandydat na premiera rządu technicznego wymienił ponadto 8 wymiarów kryzysu, z którym zmaga się Polska. Wśród nich wskazał m.in.: kryzys gospodarczy, fiskalny, demograficzny, kryzys na rynku pracy oraz kryzys zaufania Polaków do państwa. Jak mówił, niepokojący jest także kryzys wartości i kultury oraz sposobu uprawiania polskiej polityki.

„Jesteśmy po to, aby pokazać Polakom inny sposób uprawiania polityki – już czas na to, abyśmy przestali walczyć na nienawiść i uprawiać politykę poprzez propagandę” – powiedział kandydat na premiera rządu technicznego.

Prof. Piotr Gliński oświadczył też, że jest „w sposób absolutnie bezprecedensowy blokowany w mediach”, a jego działania „są komentowane w sposób tendencyjny”.

– To są białoruskie standardy, nie polskie. Apeluję jeszcze raz do polskiej opinii publicznej, do polskich polityków, a także do europejskiej opinii publicznej. W Polsce są łamane podstawowe zasady cywilizowanego prowadzenia debaty publicznej. Nie można prowadzić debaty publicznej w ten sposób; nie można próbować kneblować ludzi, którzy mają mandat – także demokratyczny. Konstruktywne wotum nieufności jest składane przez posłów polskiego Sejmu i ma poparcie największej partii opozycyjnej w Polsce. Partii, która według ogólnej wiedzy nas wszystkich ma poparcie co najmniej 1/3 polskiego społeczeństwa – jeżeli nie więcej. Tak być nie może. Jeszcze raz apeluję o zmianę tej sytuacji; sytuacji zagrażającej polskiej demokracji – akcentował kandydat PiS na premiera.

Gliński wyraził nadzieję, że wygłosi wystąpienie na forum Sejmu przed rozpatrzeniem przez Izbę wniosku PiS o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, co ma nastąpić na najbliższym posiedzeniu (6-8 marca). „Wystąpienie programowe będzie miało miejsce na pewno tuż przed debatą sejmową” – zapowiedział.

W niedzielę eksperci Glińskiego mówili o sprawach nauki, edukacji, transportu i rolnictwa. Prof. Edward Malec mówił m.in. o niedofinansowaniu nauki, z czym – jego zdaniem – wiąże się wiele patologii, na przykład praca na wielu etatach. Wspomniał też o problemie braku innowacyjności polskiej gospodarki. Jego zdaniem potencjał polskiej nauki nie jest w pełni wykorzystany. Opowiedział się m.in. za zwiększeniem funduszu stypendialnego dla studentów; jak mówił, uczelnie powinny stać się miejscem nieskrępowanej debaty.

O sprawach edukacji mówił dr hab. Andrzej Waśko, który opowiedział się m.in. za odwołaniem reformy zakładającej, że we wrześniu 2014 r. wszystkie sześciolatki mają rozpocząć naukę w szkołach podstawowych. Postulował też przeprowadzenie „terapii szokowej” w zakresie walki z biurokracją w szkołach, a także powrót do programu „zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Jego zdaniem należy też rozważyć likwidację gimnazjów; zaproponował też zmianę formuły egzaminów – z formalnej na bardziej merytoryczną.

Kwestie związane z transportem poruszył Czesław Warsewicz (b. szef PKP Intercity). Postulował wprowadzenie strategii 3 P, czyli „po pierwsze pasażer – w interesie pasażera, przewoźnika, państwa”. W kwestii dróg priorytetem powinno być bezpieczeństwo; zaproponował m.in. ulgi podatkowe dla samorządów na poprawę nawierzchni dróg. Jego zdaniem autostrady dla ruchu pasażerskiego, poza odcinkami koncesjonowanymi, powinny być bezpłatne. Warsewicz ocenił też, że LOT powinien być polskim flagowym przewoźnikiem, dlatego należy „odbudować jego wartość”.

Specjalista ds. rolnictwa Jerzy Zająkała przekonywał, że polscy rolnicy zasługują na takie same warunki, jak rolnicy pozostałych państw UE, w tym przede wszystkim starej „15”. Ocenił też m.in., że polska żywność jest w niewystarczającym stopniu promowana.

Większość osób wchodzących w skład zespołu ekspertów Glińskiego wzięło udział w niedzielnym – jak powiedział kandydat PiS na premiera – roboczym spotkaniu. Gliński zaznaczył, że eksperci wspomagają jego misję konstruktywnego wotum nieufności wobec obecnego rządu. „To ludzie kompetentni i odważni, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę” – mówił.

W grupie ekspertów znaleźli się: dr Leszek Buller (socjolog, b.rzecznik UOP); prof. Jacek Czaputowicz (b. szef KSAP); Wojciech Kaczmarczyk (specjalista od funduszy europejskich); prof. Antoni Kamiński (socjolog, b. szef Transparency International Polska); dr Mieczysław Kominek (dziennikarz, szef “Polskich Nagrań”); dr hab. nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda; dr Dariusz Kucharski (historyk, pracownik Służby Celnej); prof. Ewa Leś (politolog); prof. Edward Malec (fizyk); prof. Witold Modzelewski (specjalista od systemów podatkowych); prof. Włodzimierz Pańków (zajmuje się m.in. socjologią pracy).

Kolejni eksperci to: prof. Piotr Pogonowski (prawnik), gen. Roman Polko (b. szef GROM); prof. Konrad Raczkowski (ekonomista); prof. Krzysztof Rybiński (ekonomista); prof. Wojciech Rypniewski ( biochemik); Paweł Soloch (specjalista ds. bezpieczeństwa); Anna Streżyńska (b.szefowa UKE); Maciej Świrski (b.wiceprezes PAP); Czesław Warsewicz (specjalista ds. transportu); dr hab. Andrzej Waśko (b. wiceszef MEN); Jerzy Zająkała (specjalista ds. rolnictwa); Wanda Zwinogrodzka (publicystka, recenzent teatralny); dr Przemysław Żurawski vel Grajewski (polityka bezpieczeństwa i zagraniczna).

PAP/RIRM

drukuj