Prezydent Torunia dostał absolutorium

Absolutorium za prawidłowe zrealizowanie budżetu miasta na 2012 rok uzyskał w czwartek prezydent Torunia Michał Zaleski. W swoim sprawozdaniu podkreślił uzyskanie dochodów wyższych niż planowano i o 56 mln zł niższego deficytu.

Za udzieleniem absolutorium w czwartek głosowało czternastu radnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Wcześniej komisja rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Torunia za ubiegły rok, a zdanie to podzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa.

To był pracowity rok, w którym skutecznie realizowaliśmy zadania bieżące i inwestycyjne. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad wykonaniem budżetu i dziękuję za udzielenie mi absolutorium – powiedział Zaleski. 

Budżet Torunia na rok 2012 zakładał dochody na poziomie 1,018 mld zł i wydatki w wysokości ponad 1,199 mld zł (w tym na inwestycje 520,5 mln zł). Deficyt planowano na poziomie 180,1 mln zł.

Jak poinformował prezydent Torunia, dochody miasta wykonano w 100,3 proc., wydatki w 98,5 proc. (w tym inwestycje w 99,1 proc.), a wydatki bieżące w 98,7 proc. Deficyt budżetowy był o 11,4 proc. niższy niż pierwotnie planowano.

Dane te wykazują, że rok 2012 był kolejnym rokiem spowolnienia gospodarczego, które nie ominęło również Torunia. Widać to było chociażby po słabej kondycji firm budowlanych czy rosnącej stopie bezrobocia – zaznaczył Zaleski. 

Jak podkreślił, dobrze wróży kondycji miasta zmniejszenie deficytu o 56 mln zł. Dzięki temu już 2013 rok miasto zakończy z zadłużeniem mniejszym od planowanego, a przekazanie inwestycji do miejskich spółek pozwoliło obniżyć planowane zadłużenie w kolejnych latach o ponad 100 mln zł.

Bezpieczna kondycja Torunia została potwierdzona analizą agencji ratingowej Fitch, która w 2013 r. podwyższyła ocenę finansową miasta. Fitch uznał, że perspektywa ratingów jest u nas stabilna, a miasto jest bardzo dobrze zarządzane pod względem finansowym i strategicznym – przypomniał prezydent. 

Wysoko oceniono także długoterminowe prognozy finansowe oraz bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej i finansowej miasta.

PAP/RIRM

drukuj