fot. PAP

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która dotyczy osób represjonowanych przed 4 czerwca 1989 r. Niewykonywanie pracy przed tą datą wskutek represji będzie zaliczone do okresów składkowych.

Obecnie okresy pozostawania bez pracy, spowodowane represjami politycznymi, są zaliczane jako okresy nieskładkowe i w wymiarze nie większym niż pięć lat.

Senator Jan Maria Jackowski podkreśla, że represjonowani musieli czekać na tę ustawę blisko trzy dekady.

– To pozytywna wiadomość. Dopiero po przemianach z ‘89 roku mamy do czynienia z sytuacją, że wyrównuje się krzywdy. Osoby represjonowane ewidentnie były pokrzywdzone, natomiast ich prześladowcy przez cały czas mieli się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Należy pozytywnie ocenić, to, że ustawa została podpisana. W ten sposób został zakończony bieg legislacyjny tego rozwiązania – podkreśla senator Jan Maria Jackowski.

Intencją projektodawców było zadośćuczynienie działaczom opozycji demokratycznej, co do których w czasach PRL stosowano represje polityczne, uniemożliwiając im zatrudnienie. Prace nad zmianami to efekt indywidualnej petycji osoby, która wskutek represji pozbawiona była możliwości wykonywania pracy w latach 1981-1989.

Początkowo senacka inicjatywa obejmowała właśnie taki okres 1981-1989. Następnie senackie komisje: ustawodawcza oraz rodziny i polityki społecznej przyjęły szerszy okres: 1956-1989, a Sejm ostatecznie uchwalił ustawę bez dolnej granicy czasowej, wytyczając jedynie górną – 4 czerwca 1989 r.

RIRM

drukuj