fot. flickr.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę dot. zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki

Dyrektor urzędu morskiego będzie odpowiedzialny za sprawdzenie czy na statku, który wpłynął do portu, znajduje się ważny dokument zgodności, poświadczający spełnienie wymagań dot. monitorowania emisji dwutlenku węgla – zakłada m.in. nowela podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowelę ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw przygotował rząd. Ma ona na celu wykonanie unijnego prawa. Dotyczy implementacji niektórych przepisów UE ws. planowania przestrzennego obszarów morskich, recyklingu statków, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz pobierania próbek i sprawozdawczości w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Przepisy noweli ustawy doprecyzowują także kwestie pobierania próbek paliwa z systemu obiegu paliwa, jak również sankcje za naruszenia dyrektywy siarkowej. Ponadto regulują recykling statków, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia od marszałka województwa w trybie decyzji administracyjnej.

Istotną zmianą w noweli jest wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących konieczności weryfikowania masy brutto kontenerów ładowanych na statki. Nowe przepisy mają ponadto zlikwidować proceder zaniżania wagi kontenerów w dokumentach przewozowych w stosunku do rzeczywistej masy, co było przyczyną groźnych katastrof morskich.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP/RIRM

drukuj