„Prawda o Smoleńsku dzisiaj” – konferencja na UKSW w Warszawie

W piątek 18 marca w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawda o Smoleńsku dzisiaj. Manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej w mass mediach”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i UKSW.

To jest uniwersytecka konferencja, więc mocny nacisk kładziony jest na stronę naukową – podkreśla ks. prof. Jan Przybyłowski, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW i dodaje, że tegoroczna konferencja będzie starała się odpowiedzieć na pytania, jak media tę katastrofę widziały i jak o niej mówiły.

Podczas konferencji będziemy mogli dostrzec prawdę o katastrofie ukazywaną w mediach, fakty, ale niestety również będzie można dotknąć trudnego problemu manipulacji. Zatem będzie to kontynuacja ubiegłorocznej konferencji zatytułowanej „Społeczeństwo polskie pięć lat po katastrofie smoleńskiej”, ale również poszerzenie spektrum tematycznego – wskazuje ks. prof. Jan Przybyłowski.

Podczas konferencji będą obecni członkowie specjalnej podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej. Wśród nich prof. Kazimierz Nowaczyk, który – jak podkreśla ks. prof. Jan Przybyłowski – w sposób metodyczny wyjaśni niektóre kwestie, które nie znalazły oddźwięku od tej pory w prasie.

Zaproszenie na udział w konferencji przyjęły również rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Ewa Błasik, Magdalena Merta i Andrzej Melak.

Zaplanowano również debatę dziennikarską na temat katastrofy smoleńskiej. Będzie zatem okazja, aby usłyszeć ludzi, którzy z różnej strony patrzyli na te przekazy medialne odnośnie katastrofy smoleńskiej.

Rozpoczęcie konferencji w piątek 18 marca o godz. 8.30 Mszą św. w kościele pw. św. Józefa przy ul. Wóycickiego 1 w Warszawie, której przewodniczył będzie ks. bp Antoni Dydycz.

 

Polecamy:

Konferencja: katastrofa smoleńska – manipulacja faktami
ks. prof. Jan Przybyłowski, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW

Audio MP3

Pobierz

RIRM

drukuj